Vi utvikler oss

For en del år siden innså vi i Oseberg Services at bransjen vår kom til å endre seg markant. Vi kan i grove trekk dele årsakene til dette i to områder. Endringer hos oss mennesker og endringer i våre verktøy. Disse to områdene kan ikke sees på isolert da de påvirker hverandre, men for å forenkle dette har vi har valgt å fokusere på dem hver for seg.

 
Digitalisering.PNG
 

Sumango

- den tekniske prosessen

I en fremtid hvor den teknologiske utviklingen vil eskalere i hastighet er vi helt avhengige av en optimal plattform. Vi benytter derfor plattformene og systemene til Microsoft – den absolutt største driveren og premissleverandøren for teknologisk utvikling. Med regnskaps-, rapporterings- og samhandlingssystem fra Microsoft er vi trygge på at vi til enhver tid kan tilby våre kunder det siste innen optimal databehandling og samhandling.

Vi har siden 2000 arbeidet med Microsoft Dynamics NAV med fokus på å levere effektive forretningsløsninger både innen produksjon og handel. Vi har hele tiden jobbet parallelt med regnskapsføring i Microsoft Dynamics NAV.

Vi innså for en stund siden at denne løsningen ikke var optimal for et regnskapskontor. Derfor startet vi arbeidet med å utvikle det som nå er Sumango. Med god støtte fra Microsoft har vi laget et system som benyttes av flere regnskapsbyråer i Norge. Sumango AS er nå et selvstendig selskap som utvikler og selger Sumango. 

 

Veien videre

- den menneskelige prosessen

Dette arbeidet omhandler hvordan vi i et regnskapsbyrå må omstille oss og tenke for å møte nye krav og forventninger.

Vi ser at vi har mye å lære og at den teknologiske utviklingen ikke vil stoppe opp, men heller akselerer ytterligere. Veien videre handler vel så mye om å utvikle vår evne til å endre oss som å gjennomføre endringene vi ser er nødvendig i dag. Vi må finne metoder som tar vare på menneskene rundt oss samtidig som vi møter forventningene fra kunder og fremtidens kolleger. 

Nå jobber vi teambasert hvor hvert team har forskjellige problemstillinger å finne svar på. Alle ansatte er med og temaene er dagsaktuelle. De omhandler de endringene bransjen vår står midt oppi.

 

 

 

 

Teknologisk utvikling

Oseberg_oslo_web-016.jpg

Systemene som benyttes i dag og som kommer i fremtiden muliggjør en mye mer effektiv behandling av data, i vårt tilfelle økonomiske data. Dette skyldes i stor grad at systemene prater bedre med hverandre slik at man slipper å manuelt legge inn de samme data i forskjellige systemer. Det manuelle arbeidet har vært, og er dessverre fortsatt, hverdagen til mange regnskapsførere over hele verden. 

Deling av data på tvers av systemer gir også store muligheter til å automatisere rapportering og analyser. Et eksempel vi tror vil bli fullt ut automatisert er offentlig rapportering.

Vi har tilgang til systemene du ønsker via PC, telefon, klokka eller brillene dine.

Det er mange flere aspekter ved den teknologiske utviklingen som påvirker vår hverdag, men dette er noe av dem.

 

Mennesker

Generasjonen som har kommet inn i arbeidslivet de siste 5 - 10 årene er vokst opp i en verden der informasjon er tilgjengelig på en annen måte enn tidligere. Internet og e-posten revolusjonerte arbeidsmetodene ved årtusenskiftet. Forventningen var at man skulle få svar raskt og helst i løpet av dagen. Generasjonen som er vokst opp med smarttelefoner har en forventning om at man skal kunne finne informasjon selv når man ønsker det. Det vil si umiddelbart.

Disse forventningene må vi som tjenestetilbydere møte i hverdagen med nye kunder. De tar det som en selvfølge at bilagsføringen skjer automatisk. De ønsker ikke å vente på en e-post med en rapport fra regnskapsføreren. Deres forventning er at de når som helst skal kunne se oppdatert status på sin drift. 

De tar det for gitt at det bare er en sannhet og det er den de har tilgang til. Dermed må regnskapsfører og kunde jobbe i samme system og ha tilgang til de samme data. Det er det som er grunnlaget for den gode rådgivningen vi som regnskapsfører må gi.

Dette er krav som gjelder både for kunder og for ansatte. Dersom man i tiden fremover ønsker å være en attraktiv arbeidsgiver må man kunne tilfredsstille nye arbeidstagere på disse områdene like mye som kundene.