Hvordan overleve i dagens varehandel?

I dagens varehandel er ofte kundeservice og pris de viktigste parameterne for suksess. Kundeservice fordi det tiltrekker kunder og øker handlekurven hos de eksisterende/returnerende kundene. Prisen du får på varene du selger er avgjørende for om du tjener penger eller ikke.

Vi mener at for at du skal kunne ha konkurransedyktige priser, god inntjening på varene du selger og yte god kundeservice må du ha gode systemer, effektive rutiner og dyktige samarbeidspartnere.