Varehandelens leve eller dø

I varehandel er ofte kundeservice og pris de viktigste parameterne for suksess.

De største påvirkerne for din prissetting er:

·         Konkurrenters prissetting

·         Leverandørene sine priser

Med andre ord kan du ikke selv ta full kontroll på prising av varene du selger. Du må derfor finne andre områder å konkurrere på.

Vi mener at kundeservice er et område alle kan bli bedre på og god kundebehandling alltid vil lønne seg.