VI KAN HJELPE DEG MED LØNN!

I alt vi gjør tror vi på å skape økonomisk trygghet for våre kunder og deres ansatte.
Dette gjør vi ved å benytte vår erfaring, vår kunnskap og gode systemer for å kjøre lønn, føre regnskap, rapportere og analysere driften til våre kunder.

Vår erfaring tilsier at lønn er enkelt når alt er som det skal, men kan bli veldig komplisert når det oppstår avvik. Etterhvert som en bedrift blir større øker behovet for en profesjonell og sikker behandling av lønn da avvikene øker i takt med størrelsen på bedriften.

Kjenner du deg igjen i følgende?

  • Du synes det er tungt å rapportere til myndighetene

  • Din bedrift bruker for mye tid og ressurser på administrasjon og andre oppgaver, som ikke er inntektsbringende.

  • Rot med lønn og ferie er en direkte årsak til dårlig motivasjon og arbeidsglede.

  • Du har en dårlig følelse når du er usikker på om de ansatte ikke får korrekt lønn.

Dette er noen av følgende av avvik og tegn på at din bedrift trenger nye rutiner for administrasjon av lønn.
Vårt lønnsteam jobber hver dag med å sørge for at rutinene og administrasjonene av lønn hos våre kunder går smertefritt.

Er du usikker på hvordan du skal håndtere lønnsfunksjonen i din bedrift?