REGNSKAPSTJENESTER

 • En god regnskapstjeneste skal sørge for at du kan være trygg på at din bedrift følger lover og regler knyttet til regnskapet  
 • En god regnskapstjenester skal sørge for at du kan benytte regnskapet som et godt styringsverktøy
 • En moderne regnskapstjeneste er fleksibel slik at du kan sette bort alt eller kun de delene du ikke vil gjøre selv
 • En god regnskapsfører er en du kan snakke med om din bedrift sin økonomi
 

Hva får du?

Våre regnskapsførere og vårt regnskapsprogram sørger for at regnskapet til våre kunder holdes løpende oppdatert.
Du får et løpene oppdatert regnskap med nyttig informasjon som danner grunnlag for dine beslutninger. 
Vi tror samarbeid med kundene er viktig for at våre kunder skal lykkes. Derfor er vi fleksible i hvordan vi samarbeider med kundene, og tilpasser oss til hver enkelt kunde.

 • Offentlig rapportering blir enkelt
 • Årsoppgjør blir en enkel operasjon
 • En regnskapsfører som kan bistå deg med gode råd

 
Sumango-ikon-regnskapssystem-Oseberg Services

Regnskap
 

Regnskap er ikke for alle. Vi er genuint interessert i faget og vi vet at du har mer nytte av å rette dine egne og organisasjonens ressurser mot din verdiskapende kjernevirksomhet. 

Våre tjenester omfatter blant annet:

 • Fakturamottak
 • Bokføring
 • Betaling
 • Fakturering
 • Rapportering av offentlige avgifter, årsoppgjør og lovpålagt dokumentasjon av regnskapet. 

Årsregnskap og ligningspapirer-icon-Oseberg Services

Årsregnskap og ligningspapirer

Med fagkompetanse og spesialiserte verktøy sørger vi for at formelle krav etterleves og at årsregnskapet og ligningspapirer utarbeides på en effektiv og trygg måte.

Årsregnskapet er offentlig tilgjengelig og er dermed en av selskapets viktige firmapresentasjoner. Vi veileder deg slik at årsregnskapet inneholder riktig informasjon – for deg og eksterne interessenter.

Vi bistår blant annet med

 • Årsregnskap
 • Ligningspapirer
 • Aksjonærregisteroppgave

rapportering-icon-Oseberg Services

Budsjettering

En god budsjettprosess er nøkkelen til økt forståelse for egen virksomhet.

Budsjettet kan være uunnværlig styringsverktøy for selskapets ledelse dersom det er satt opp riktig

En god budsjettprosess kan også tvinge frem nødvendige strategiske beslutninger.

Vi hjelper deg med

 • Struktur i budsjettprosessen
 • Oppsett av forskjellige budsjettmodeller
 • Resultatbudsjett
 • Likviditetsbudsjett
 • Salgsbudsjett

 

Budsjettering-icon-Oseberg Services

Rapportering
 

Rapportering er virksomhetens jevnlige «fot i bakken».
Foruten at daglig leder har rapporteringsplikt til sitt styre er regnskapsrapporten ledelsens viktigste verktøy i arbeidet med å nå sine økonomiske målsetninger.

Vi hjelper deg å identifisere faktorer som er avgjørende for din vekst og lønnsomhet. Vi knytter måltall til disse slik at du kan fokusere på det som er viktig for din virksomhet. Med våre regnskaps- og styringsrapporter har du til enhver tid totaloversikt over virksomhetens økonomiske stilling og kontroll på virksomhetens nøkkeltall.  

Sumango regnskapsløsning

Vi fører regnskapet i Microsoft Dynamics NAV til 95% av våre kunder. Enkelte av disse har en egen installasjon av systemet, men de fleste regnskap føres i Sumango. Dette er en moderne løsning som er en enkel, sikker og fleksibel som alltid er oppdatert, - en ekte og sikker skyløsning uten skjulte kostnader. Sumango er laget med Microsoft Dynamics NAV som plattform.