Rett lønn til rett tid

Lønn er et fagområde som er veldig enkelt når alt er som det skal, og veldig komplisert når det er avvik. Våre lønnskonsulenter tar seg av både det enkle og det kompliserte og sørger for at du får rett lønn til rett tid

“I Nevion har vi full fokus på kjernevirksomheten, og har valgt outsourcing av støttefunksjoner. Høy servicegrad, fleksibilitet og omstillingsevne er avgjørende for oss. For å sikre en fleksibel og trygg totalleveranse av regnskaps- og lønnstjenester har vi valgt Oseberg Services AS.”
— Heidi Mello Stavnar, Nevion Europe AS

Vi kan hjelpe deg med

  • Lønnskjøring

  • Lønnsutbetaling

  • Lønnsregnskapet

  • Etablering av gode lønnsrutiner

  • Rapportering til offentlige etater, som NAV og Skatteetaten

  • Fraværsregistrering

  • Bistand i forbindelse med innsending og rapportering av sykefravær

Eksempel på hva vi gjør er å sørge for at du får refundert det din bedrift har krav på fra NAV i forbindelse med sykemeldinger. Senest høsten 2018 hjalp vi en ny kunde av oss å få refundert kr. 160 000 de hadde oversett i løsnnskjøringen sin. Dette er da penger som går rett på bunnlinja/resultatet i denne bedriften.

hVorfor sette ut lønn til oss?

ordsky lønn grey.png

Lønn er noe alle ansatte, deg selv inkludert, er avhengig av. Det er derfor veldig viktig at lønna er korrekt til enhver tid. Vi ønsker at våre kunder skal ha best mulig vilkår for å lykkes å nå sine mål og få gode resultater.

Ved å sette ut lønnsadministrasjonen til profesjonelle kan du være sikker på at den alltid blir utført i henhold til de lover og regler som gjelder.

God administrasjon av lønn krever at man har kompetanse innen mange fagområder. Du må ha kunnskap innen blant annet juss, skatt, HR, økonomi, arbeidsmiljø og IT. Våre lønnskonsulenter er genuint opptatt av lønnsfaget og holder seg løpende oppdatert på regelverket for å alltid kunne hjelpe våre kunder.
Våre fagansvarlige sørger for at alle ansatte i lønnsteamet får den kursingen de trenger for å holde seg oppdatert med og dermed kan videreføre denne kunnskapen til deg og din bedrift.

Nyttig informasjon om lønn