Rett lønn til rett tid

Lønn er et fagområde som er veldig enkelt når alt er som det skal, og veldig komplisert når det er avvik.

Våre lønnskonsulenter tar seg av både det enkle og det kompliserte og sørger for at du får rett lønn til rett tid

“I Nevion har vi full fokus på kjernevirksomheten, og har valgt outsourcing av støttefunksjoner. Høy servicegrad, fleksibilitet og omstillingsevne er avgjørende for oss. For å sikre en fleksibel og trygg totalleveranse av regnskaps- og lønnstjenester har vi valgt Oseberg Services AS.”
— Heidi Mello Stavnar, Nevion Europe AS

Vi kan hjelpe deg med

  • Lønnskjøring

  • Lønnsutbetaling

  • Lønnsregnskapet

  • Etablering av gode lønnsrutiner

  • Rapportering til offentlige etater, som NAV og Skatteetaten

  • Fraværsregistrering

  • Bistand i forbindelse med innsending og rapportering av sykefravær

Nyttig informasjon om lønn