Tilganger i Altinn 

I forbindelse med digitaliseringen og effektiviseringen NAV gjør for å reduserer ressursbruken i kommunikasjonen mellom NAV og norske bedrifter er det viktig at man har kontroll på tilganger som bli gitt.

Nødvendige tilganger for Digital sykemelding

Spørsmålstegn lite.png

Vi kan hjelpe deg å tildele de rette tilgangene.

Legg igjen kontaktinformasjon så tar vi kontakt for å finne et tidspunkt som passer for deg

kommunikasjon med det offentlige-altinn.png

Hvem tildeler:

Det er daglig leder som har mulighet til å tilordne tilganger til andre.

Hvem tildeles

En eller flere av følgende:

  • Daglig leder
  • Lønnsansvarlig
  • HR ansvarlig
  • Regnskapsfører

Du kan laste ned NAV sin prosedyre for å tildele tilganger her

TILGANGSNIVÅER

1. «Sykmelding»

- gir tilgang til digitale sykmeldinger som arbeidstakeren sender fra nav.no.

2. «Sykmelding – Oppgi nærmeste leder med personalansvar»

- gir tilgang til å melde inn til NAV hvem som er nærmeste leder for den sykmeldte

3. «Søknad om sykepenger»

- gir tilgang til digital søknad om sykepenger som den sykmeldte har fylt ut og sendt inn fra nav.no.

Kilde: https://www.nav.no/no/Bedrift/Oppfolging/Sykmeldt+arbeidstaker/digital-sykmelding-informasjon-til-arbeidsgivere/om-tilganger-i-altinn

Ta hensyn til personvern

NAV og Altinn oppfordrer til at så få som mulig har tilgang til disse funksjonene. Dette gjelder spesielt dersom du gir tilgang til personer utenfor din bedrift, som din regnskapsfører. Les mer om tilganger på Altinn sine sider.

Dersom du ikke finner ut av tilgangstyring eller synes det er uklart om hvem som skal ha hvilke tilganger så ta kontakt så hjelper vi deg.

kommunikasjon med det offentlige-NAV.png

NAV

Hvem tildeler:

Det er daglig leder som har mulighet til å tilordne tilganger til andre via Altinn.

Hvem tildeles

En eller flere av følgende:

  • Personalansvarlige

Du kan laste ned NAV sin prosedyre for å tildele tilganger her

 

Tilbake til innlegget