SUMANGO -løsning for effektivt regnskap

Dersom du vurderer å bytte regnskapssystem mener vi at det er noen punkter du bør tenke på før du velger hvilket du skal gå for.

Du må se fremover og sørge for at regnskapsløsningen du velger støtter den fremtidige utviklingen av din bedrift.

Vi har lang erfaring med innføring av forretningssystemer hos våre kunder og har oppsummert de viktigste punktene å tenke på her.

Sumango-Den Moderne arbeidsplassen-Microsoft.jpg
 • Økonomisystemet bør være skybasert

 • Det bør være grunnmur for godt samarbeid mellom økonomi/regnskapsfører og resten av bedriften din

 • Det må være enkelt å fordele arbeidsoppgaver

 • Stor grad av automatisering av økonomifunksjonen

 • Forretningsløsningen bør kunne skaleres i forhold til din drift og aktivitet

 • Et hvert godt system sørger for at det er enkelt å følge regelverket

 • Gir løpende og god rapportering

Få en effektiv økonomifunksjon i din bedrift

Dersom du i dag skal velge nytt regnskapssystem er det viktig å tenke langsiktig. Leverandøren av økonomisystemet må derfor være fremtidsrettet og ha fokus på at så mye som mulig av dokumenthåndtering, bokføring og annet tidskrevende arbeid automatiseres og gjøre elektronisk.

Eksempler på dette kan være:

 • Automatisk mottak av inngående faktura

 • Enkel og elektronisk godkjenning av faktura

 • Automatisk betaling (Se video)

 • Automatisk bokføring av inngående faktura

 • Automatisk bokføring av utgående faktura

 • Automatisk utsendelse av purringer

 • Utgående faktura sendes elektronisk

 • Automatisk kontroll av inngående faktura mot bestilling eller varemottak

Se flere filmer her

PRIS PÅ REGNSKAPSSYSTEMET SUMANGO

Sumango Roller og priser 2018.png

Interessert i Sumango? Gi oss beskjed så gir vi deg ett attraktivt tilbud.

Fordeler med Sumango

SKYBASERT REGNSKAP

En viktig faktor for å få til god samhandling er at regnskapssystemet er skybasert. Du har alltid regnskapsprogrammet tilgjengelig når du måtte ønske det. Dermed kan du enkelt utføre dine oppgaver. 

Muligheter med Microsoft Dynamics

Sumango er bygget på Microsoft Dynamics NAV. Dette betyr at du enkelt kan ta i bruk andre verktøy fra Microsoft Dynamics og Microsoft Office 365 sammen med regnskapsløsningen din.

Et eksempel er at man kan sette opp Microsoft Power BI og Sumango slik at du får utvidet rapportering og dashboard for å følge med på din drift. 

SAMARBEID PÅ TVERS

Godt samarbeid mellom regnskapsfører og dine ansatte vil gi deg kutt i kostnader. Ved å ha et system som både du og regnskapsfører jobber i får du mange fordeler.

 1. Du trenger ikke integrasjoner mellom driftsystemet og økonomisystemet

 2. Du slipper dobbel bokføring i to systemer

 3. Du får raskere hjelp av din regnskapsfører

 4. Regnskapsføreren får bedre innsikt i din drift, ikke bare økonomien

 5. Regnskapsføreren kan gi bedre råd til rett tid

 6. Enklere rapportering

Fordeling av arbeidsoppgaver

I Sumango er det enkelt å fordele arbeidsoppgaver mellom deg og din regnskapsfører dermed kan du fokusere på de oppgavene som er viktig for deg og så kan regnskapsføreren ta seg av resten av økonomien din.

Eksempler på oppgaver som fordeles er:

 • Godkjenning og betaling av leverandørfaktura

 • Fakturering til kunder

 • Oppfølging av utestående

 • Tolldeklarasjoner

SKALERBART FORRETNINGSSYSTEM SOM STÅR I FORHOLD TIL DIN AKTIVITET OG DRIFT

Ved å ha et system som er basert på roller og moduler er det enkelt å åpne eller stenge funksjonalitet etter ditt og dine ansattes behov.

Et eksempel er varelager eller prosjektstyring

Dersom du utvider din virksomhet med behov for varelagerstyring kan vi åpne for denne modulen i Sumango for de personene i din virksomhet som har behov for dette. De som ikke trenger denne funksjonaliteten kan da forholde seg til løsningen slik de alltid har gjort.

LOVVERKET

Når du skal velge en økonomiløsning er det viktig at du velger en løsning fra en leverandør som kjenner lovverket for ditt marked godt. I tillegg må du være trygg på at leverandøren ligger i forkant av lovverket.

I det daglige må økonomisystemet ditt sørge for at det er enkelt å rapportere til myndigheter og andre instanser. Dette kan være mva. oppgaver, årsoppgaver, terminoppgaver ol.

Les mer om Sumango på deres hjemmesider www.sumango.no