HVORFOR MICROSOFT DYNAMICS NAV?

Microsoft Dynamics NAV er en kraftfull plattform. Hvis din bedrift er i utvikling vil Microsoft Dynamics NAV være en god løsning. Dette er en tilpasningsdyktig ERP-løsning som hjelper små og mellomstore bedrifter å lykkes. Forretningsløsningen samler prosesser som salg, innkjøp, drifts, regnskaps og beholdningsstyringen i et og samme system.  

For å gjøre løsningen ennå mer kraftfull har du muligheter til å kombinere Microsoft Dynamics NAV med med andre Microsoft løsninger som Office 365 og Dynamics 365. Dette gir veldig gode muligheter for samhandling. Vi ser at våre kunder har stor nytte av å kunne jobbe sammen med andre i løsningene, som for eksempel med sine kunder eller sin regnskapsfører.

REGNSKAPSFØRING I DIN FORRETNINGSLØSNING

Vi fører regnskapet direkte i din Microsoft Dynamics NAV. Dermed har du alltid kontroll på regnskapet ditt og vi kan enkelt fordele arbeidsoppgaver oss i mellom.

Et eksempel på arbeidsdeling er at du tar deg av utgående fakturering og purring, mens vi tar oss av inngående faktura. 

Noen av områdene vi leverer tjenester og rådgivning på er 

 • Regnskapsføring

 • Lønnskjøring

 • Bedriftsøkonomisk rådgivning

 • Rådgivning om oppsett av Microsoft Dynamics NAV

 • Se på dataflyten i løsningen din

 • Sørge for en god og effektiv økonomifunksjon

 • Likviditetsplanleggning

 • Økonomiske analyser

 • Finansiering og likviditet

 • Styreadministrasjon

 • Lønnsadmininstrajon

 • Skatterådgivning

 • Avgiftsrådgivning

FORDELER MED MICROSOFT DYNAMICS NAV

handelssystem-yoodoo.png
 • Økt effektivitet i form av god dataflyt

 • Ingen integrasjon mellom regnskapsystemet og produksjonssystemet

 • Regnskapsfører jobber direkte i ERP løsningen

 • Kun en sannhet- ingen tvil om at regnskapet stemmer

Jobb slik du vil

Microsoft Dynamics NAV er skybasert og fungerer på samme måte som Microsoft Office- verktøyene du allerede bruker. 

 • Plattformen sørger for en sømløs samhandling med Dynamics, Outlook, Word og Excel slik at du kan fullføre oppgavene der det egner seg best og når det passer deg best.

 • Microsoft Dynamics NAV fungerer på iOS-, Android- og Windows-plattformer, noe som sørger for en mer enhetlig og sikrere brukeropplevelse på tvers av stasjonære, bærbare og mobile enheter.

På denne måten kan du få jobben gjort uansett hvor du trenger å gjøre arbeidet.

NORGES BESTE REGNSKAPSFØRER PÅ MICROSOFT DYNAMICS NAV

Vi er stolte av at vi er en del Oseberg, en av Norges fremste kunnskapsbedrifter på Microsoft Dynamics NAV.  Siden år 2000 har vi opparbeidet oss god erfaring på Microsoft Dynamics NAV. Vi i Oseberg Services AS har spesialisert oss på regnskapsføring og økonomifunksjonen i løsningen. Regnskapet til over 250 av våre kunder føres i Microsoft Dynamics NAV.  Vi påstår derfor at vi har noen av Norges beste regnskapsførere på Microsoft Dynamics NAV.

UAVHENGIG av LEVERANDØR

Vi har mange kunder der vi bistår med regnskapsførsel i deres løsninger satt opp av forskjellige Microsoftpartnere, både norske og utenlandske. Vi er uavhengig av din leverandør og legger ingen føringer hvem du kjøper lisensen fra eller hvem som gjør oppsettet.

Deler erfaringer

Vår ekspertise på finans gjør at vi kan bistå mange med oppsettet av denne delen av løsningen slik at arbeidsprosessene blir så effektive som mulige.
Microsoft Dynamics NAV er som alle andre ERP løsninger mulig å tilpasse på utallige måter. I og med at vi jobber med mange leverandører av Microsoft på løsningen har vi opparbeidet oss erfaringer, både positive og negative. Dette drar våre kunder nytte av ved at vi kan bistå deres partnere med våre erfaringer. Dermed får våre kunder to partnere som utfyller hverandre godt.

Gjør ikke endringer

Vi gjør ikke endringer i en installasjon av Microsoft Dynamics NAV som er satt opp av andre, men vi kan bistå med rådgivning og kvalitetssikring av oppsett slik det blir hensiktsmessig for deg.

NOEN NORSKE PARTNERE VI JOBBER MED

Se hvordan du kan benytte løsningen