Regnskap for restauranter

restaurant-regnskap.jpg

En god restaurant gir kundene gode matopplevelser gjennom god mat og god kundeservice.

Dersom du i tillegg skal ha en lønnsom og trygg drift krever dette kontroll på mange områder. Vi har lang erfaring med å regnskapsføring for restauranter. Ved å sørge for den god kontroll på driften vil du i tillegg til fornøyde kunder også oppnå lønnsomhet.

Vi har sammen med våre kunder utviklet rutiner som bidrar til at du får kontroll på driften i din restaurant

 • God kontroll på varelageret

 • Bemanning og personal

 • Innkjøp

 • Avstemming av kasse

 • Håndtering av tips

Regnskapsføring for restauranter

Kostnadshjulet restaurant.png

Kostnadskontroll er veldig viktig i alle bransjer, men kanskje ekstra viktig i en restaurant på grunn svingningene i inntektene. Veldig mange restauranter har perioder på dagen, ukene eller månedene hvor det er store forskjeller i inntektene. Det er derfor viktig å sørge for at kostnadene følger disse svingningene.

Vi har derfor utviklet tjenester og rutiner for å gi deg en god kontroll på både inntekter og utgifter.

 • Nøyaktig og effektiv bokføring av både inntekter og utgifter

 • Gode rutiner for bestilling

 • Gode rutiner for fakturagodkjenning

 • Enkle betalingsrutiner

 • Jevnlig og tilrettelagt rapportering

LØnnskjøring for restauranter  

lønnsføring restaurant.jpg

Personalet ditt er en av de viktigste ressursene i din restaurant, men også en av de største kostnadene dine. Det er derfor viktig at du har gode rutiner rundt oppfølging av personalet ditt.

Vi hjelper deg med

 • Sørge for rett lønn til rett tid

 • Systemer som forenkler vaktplanlegging og timeregistrering

 • Sykemeldinger

 • Deltidsansatte

 • Sesongarbeidere

 • Korrekt behandling av tips

Artikler som angår restaurantdrift