Norges beste regnskapsfører I Microsoft Dynamics NAV

Vi har jobbet med Microsoft Dynamics NAV siden 2000 og har opparbeidet oss god erfaring både som regnskapsfører og som rådgiver på systemet. Derfor kan du være trygg på at vi kan hjelpe deg å til en effektiv og sikker drift av din bedrift.

Alle våre regnskapsførere jobber daglig i Microsoft Dynamics NAV og kjenner derfor løsningen veldig godt.

 

Trenger du en regnskapsfører som kan Microsoft Dynamics NAV?

 

Fordeler med REGNSKAPSFØRING i Microsoft Dynamics NAV

 • Økt effektivitet i form av god dataflyt

 • Ingen integrasjon mellom regnskapsystemet og produksjonssystemet

 • Regnskapsfører jobber direkte i ERP løsningen

 • Kun en sannhet- ingen tvil om at regnskapet stemmer

 • Gode rapporteringsmuligheter

 • Du og din regnskapsfører kan enkelt fordele arbeidsoppgaver mellom dere.

  Et eksempel på arbeidsdeling er at du tar deg av utgående fakturering og purring, mens vi tar oss av inngående faktura. 

Regnskapsføring i direkte i din erp-løsning

Vi utfører de oppgavene du ønsker at vi skal utføre. Uansett er vårt mål at du får en effektiv hverdag og kan fokusere på din kjernevirksomhet fremfor selve regnskapsføringen.

Typiske oppgaver vi utfører for våre kunder er:

 • Inngående faktura

 • Fakturering

 • Bokføring

 • Bankavstemming

 • Tolldeklarasjoner

 • Terminoppgaver

 • Årsoppgjør

 • Sørger for god rapportering til myndigheter, styre, daglig leder ol.

I tillegg kan vi hjelpe deg med følgende

 • Lønnskjøring i eksternt system. (Du kan lese mer om våre lønnstjenester her)

 • Bedriftsøkonomisk rådgivning

 • Rådgivning om oppsett av Microsoft Dynamics NAV

 • Se på dataflyten i løsningen din

 • Sørge for en god og effektiv økonomifunksjon

 • Likviditetsplanleggning

 • Økonomiske analyser

 • Finansiering og likviditet

 • Styreadministrasjon

 • Lønnsadmininstrajon

 • Skatterådgivning

 • Avgiftsrådgivning

Uavhengig av din Microsoft Partner

Vi har mange kunder der vi bistår med regnskapsførsel i deres løsninger satt opp av forskjellige Microsoftpartnere, både norske og utenlandske. Vi er uavhengig av din leverandør og legger ingen føringer hvem du kjøper lisensen fra eller hvem som gjør oppsettet.

Noen norske partnere vi jobber med

Deler erfaringer

Vår ekspertise og erfaring fra forskjellige installasjoner gjør at vi kan bistå med rådgivning om hvordan du kan utnytte løsningen best mulig. I mange tilfeller foreslår vi endringer eller tillegg i oppsettet ditt slik at arbeidsprosessene hos deg blir så effektive som mulige.

Eksempler på dette dette kan være

 • Automatisering av inngående faktura

 • Automatisering av betalinger

 • Innføring av rapporteringsløsninger

Gjør ikke endringer

Vi gjør ikke endringer i en installasjon av Microsoft Dynamics NAV som er satt opp av andre, men vi kan bistå med rådgivning og kvalitetssikring av oppsett slik det blir hensiktsmessig for deg.