Regnskap

 

Vi leverer tjenester av høy faglig kvalitet og benytter et bredt spekter av løsninger i en enkel, sikker og fleksibel skybasert regnskapsløsning. Vi holder regnskapet ditt løpende oppdatert slik at det blir et styringsverktøy for deg og din virksomhet. Om du ønsker å sette bort hele eller deler av regnskapet har vi en løsning for deg.

 
 

REGNSKAP

 

Regnskap er ikke for alle. Vi er genuint interessert i faget og vi vet at du kan rette dine egne og organisasjonens ressurser mot mer direkte verdiskapende aktiviteter. Vi tar oss av regnskapet – fra A til Å. Våre tjenester omfatter blant annet: Fakturamottak, bokføring, betaling, fakturering, rapportering av offentlige avgifter, årsoppgjør og lovpålagt dokumentasjon av regnskapet. I vår skybaserte regnskapsløsning SUMANGO kan du velge å gjøre deler av jobben selv.

ÅRSREGNSKAP OG LIGNINGSPAPIRER

Årsregnskapet er offentlig tilgjengelig og er dermed en av selskapets viktige firmapresentasjoner. Vi veileder deg slik at årsregnskapet inneholder riktig informasjon – for deg og eksterne interessenter. Vi bistår blant annet med utarbeidelse av: Årsregnskap, ligningspapirer, aksjonærregisteroppgaver.

Med fagkompetanse på området og spesialiserte verktøy sørger vi for at formelle krav etterleves og at årsregnskapet og ligningspapirer utarbeides på en effektiv og trygg måte.

BUDSJETTERING

En god budsjettprosess er nøkkelen til økt forståelse for egen virksomhet, for bransjen og markedet selskapet opererer i. En god budsjettprosess kan også tvinge frem nødvendige strategiske beslutninger. Vi bistår blant annet med: En sparringspartner i budsjettprosessen, resultatbudsjett, likviditetsbudsjett.

I sum kan budsjettet bli et uunnværlig styringsverktøy for selskapets ledelse.

RAPPORTERING

Regnskapsrapportering er virksomhetens jevnlige «fot i bakken». Foruten at daglig leder har rapporteringsplikt til sitt styre er regnskapsrapporten ledelsens viktigste verktøy i arbeidet med å nå sine økonomiske målsetninger. Vi hjelper deg å identifisere faktorer som er avgjørende for din vekst og lønnsomhet. Vi knytter måltall til disse slik at du kan fokusere på det som er viktig for din virksomhet. Med våre regnskaps- og styringsrapporter har du til enhver tid totaloversikt over virksomhetens økonomiske stilling og kontroll på virksomhetens nøkkeltall.  

Standardiserte styringsrapporter med nøkkeltall og grafiske fremstillinger.

Tilpassede rapporter etter selskapets behov. 

 
 
 

Sumango regnskapsløsning

Vi tilbyr SUMANGO en Microsoft Dynamics NAV-løsning til alle våre kunder. Dette er en moderne bedriftsløsning som er en enkel, sikker og fleksibel regnskapsløsning som alltid er oppdatert, - en ekte og sikker skyløsning uten skjulte kostnader.

I SUMANGO har våre kunder tilgang til en kraftfullt bedriftssystem som tilrettelegger for automatisering av daglige oppgaver. Systemet tilpasset små til mellomstore bedrifter og tilbyr blant annet; lagerfunksjonalitet, valutatransaksjoner, direkte remittering, egne mva regnskap (EU-registrering), elektronisk dagsoppgjør, standardisert og tilpasset regnskapsrapportering samt integrasjon av 3.partssystemer.