Regnskap

En god regnskapstjeneste skal sørge for at din bedrift kan benytte regnskapet som et godt styringsverktøy. Dette krever at vi er nøyaktige og punktlige. Vi er et regnskapsbyrå som leverer tjenester av høy faglig kvalitet. Regnskapet ditt holdes løpende oppdatert slik at det blir det til enhver tid er et styringsverktøy for deg og din virksomhet. Vi tror samarbeid med kundene er viktig for at våre kunder skal lykkes. Derfor er vi fleksible i hvordan vi samarbeider med kundene, og tilpasser oss til hver enkelt kunde.

 
Sumango-ikon-regnskapssystem-Oseberg Services

REGNSKAP

 

Regnskap er ikke for alle. Vi er genuint interessert i faget og vi vet at du har mer nytte av å rette dine egne og organisasjonens ressurser mot din verdiskapende kjernevirksomhet. 

Våre tjenester omfatter blant annet: Fakturamottak, bokføring, betaling, fakturering, rapportering av offentlige avgifter, årsoppgjør og lovpålagt dokumentasjon av regnskapet. 

Ved å benytte skyløsningen Sumango er det opp til deg å velge hvor mye vi skal gjøre og hvor mye du skal gjøre. Vi finner den arbeidsdelingen som er mest hensiktsmessig.

Årsregnskap og ligningspapirer-icon-Oseberg Services

ÅRSREGNSKAP OG LIGNINGSPAPIRER

Årsregnskapet er offentlig tilgjengelig og er dermed en av selskapets viktige firmapresentasjoner. Vi veileder deg slik at årsregnskapet inneholder riktig informasjon – for deg og eksterne interessenter. Vi bistår blant annet med utarbeidelse av: Årsregnskap, ligningspapirer, aksjonærregisteroppgaver.

Med fagkompetanse på området og spesialiserte verktøy sørger vi for at formelle krav etterleves og at årsregnskapet og ligningspapirer utarbeides på en effektiv og trygg måte.

Budsjettering-icon-Oseberg Services

BUDSJETTERING

En god budsjettprosess er nøkkelen til økt forståelse for egen virksomhet, for bransjen og markedet selskapet opererer i. En god budsjettprosess kan også tvinge frem nødvendige strategiske beslutninger. Vi bistår blant annet med rådgivning i budsjettprosessen samt konkret oppsett av forskjellige budsjettmodeller som resultatbudsjett og likviditetsbudsjett. 

Vi mener at budsjettet kan være uunnværlig styringsverktøy for selskapets ledelse dersom det er satt opp riktig

rapportering-icon-Oseberg Services

RAPPORTERING

Regnskapsrapportering er virksomhetens jevnlige «fot i bakken». Foruten at daglig leder har rapporteringsplikt til sitt styre er regnskapsrapporten ledelsens viktigste verktøy i arbeidet med å nå sine økonomiske målsetninger. Vi hjelper deg å identifisere faktorer som er avgjørende for din vekst og lønnsomhet. Vi knytter måltall til disse slik at du kan fokusere på det som er viktig for din virksomhet. Med våre regnskaps- og styringsrapporter har du til enhver tid totaloversikt over virksomhetens økonomiske stilling og kontroll på virksomhetens nøkkeltall.  

 

Er du interessert i mer informasjon om vår regnskapstjeneste? 

Legg igjen kontaktinformasjon så tar en av oss kontakt med deg

Personvern *
 
 

Sumango regnskapsløsning

Vi fører regnskapet i Microsoft Dynamics NAV til 95% av våre kunder. Enkelte av disse har en egen installasjon av systemet, men de fleste regnskap føres i Sumango. Dette er en moderne løsning som er en enkel, sikker og fleksibel som alltid er oppdatert, - en ekte og sikker skyløsning uten skjulte kostnader. Sumango er laget med Microsoft Dynamics NAV som plattform.