RÅDGIVNING

Situasjoner kan oppstå hvor du har behov for konkrete råd, kunnskap, en sparringspartner. Det være seg tiltak for å bedre selskapets lønnsomhet, spørsmål knyttet til selskapsstruktur eller skatt- og avgiftsproblematikk. Vi har dyktige medarbeidere med bred erfaring og bakgrunn innen regnskap, revisjon og selskapsstyring. Våre tjenester omfatter blant annet: selskapsetablering, økonomistyring, analyser, finansiering og likviditet, styreadministrasjon, skatt og avgift.

God økonomistyring er avgjørende for å vurdere virksomhetens økonomiske situasjon og for å ta riktige strategiske valg for fremtiden. Med vår kompetanse og verktøy hjelper vi deg å gjøre de valg og tiltak som skal til for at din virksomhet skal ha rett kurs inn i fremtiden.

SUMANGO gir deg styringsrapporter som kan tilpasses ditt behov. Her har du til en enhver tid kontroll på virksomhetens viktigste nøkkeltall som aldersfordelt fordringsmasse, omsetningshastighet av varer og bruttofortjenesteanalyse.

I tillegg til normale regnskapstjenester bidrar vi også med kartlegging og hjelp til etablering av økonomirutiner, bistand med utarbeidelse av budsjettmodeller og likviditetsbudsjett, samt bistand med etablering av tilpassede rapporteringsrutiner til selskapet, styre og/eller internasjonale aksjonærer.

Vi tilbyr også selskapsrettslig rådgivning, enten du er i oppstartsfasen og skal stifte et selskap eller trenger hjelp med andre kapitalendringer.

Vi er din partner som hjelper deg å vokse og nå dine mål.