Rådgivning til bedrifter

Situasjoner kan oppstå hvor du har behov for en sparringspartner, som kan gi deg konkrete råd og kunnskap. Vi er her for å  være rådgiverene du trenger innen økonomi, arbeidsflyt og prosesser i din bedrift. 

Økonomisk rådgivning

Våre ansatte er har bred erfaring og bakgrunn innen drift av selskaper, regnskap og revisjon. De er dyktige rådgivere som hele tiden fokuserer på å gjøre våre kunder bedre. Vi vet at ingen bedrifter eller personer er like, og alle styres utifra forskjellige forutsetninger. Det er derfor viktig at vi jobber tett med våre kunder slik at vi blir kjent med dem og vi kan gi de riktige rådene.

Noen av de konkrete områdene vi jobber med er:

  • etablering av selskaper
  • god økonomistyring
  • økonomiske analyser
  • finansiering og likviditet
  • styreadministrasjon
  • lønnsadmininstrajon
  • skatterådgivning
  • avgiftsrådgivning

I tillegg bidrar vi også med kartlegging og hjelp til etablering av økonomirutiner, bistand med utarbeidelse av budsjettmodeller, lønnsmodeller, samt bistand for å finne gode rutiner knyttet til rapportering. 

Vi tilbyr også selskapsrettslig rådgivning, enten du er i oppstartsfasen eller trenger hjelp med andre kapitalendringer.