Våre verdier

I alt vi gjør tror vi på å skape økonomisk trygghet for våre kunder. Dette sørger vi for ved å benytte erfaring, kunnskap og gode systemer for sikre en økonomisk god drift hos våre kunder. Vi er derfor gode på bokføring, lønnskjøring, rapportering og analyse av regnskap. Vi er stolte av at vi hver eneste dag hjelper 300 kunder å lykkes å nå sine mål. 

Regnskapsføreren skal være en person som vil kunne gi merverdi til sine kunder i form av gode systemer og gode råd. Dersom regnskapsføreren din ikke bidrar til dette bør du bytte i dag.

regnskapsbyrå i Tønsberg og Oslo

Våre kunder er stort sett bedrifter lokalisert rundt Oslofjorden fra Porsgrunn til Oslo og ned til Fredrikstad. Vi har derfor regnskapskontorer i både Tønsberg og Oslo.

I alt vi gjør tror vi på å skape økonomisk trygghet for våre kunder og deres ansatte. Ved å kombinere kort reisevei til våre kunder med god utnyttelse av digitale økonomiløsninger klarer vi å gi deg effektiv regnskapsføring og lønnskjøring, samtidig som regnskapsføreren vil gi deg en personlig oppfølging av din bedrift sin økonomi.

Vi er gode på regnskapsføring, lønnskjøring, bedriftsøkonomisk analyse og økonomisk rådgivning. Ved å benytte oss til disse oppgavene får du tid til å fokusere på å gi dine kunder et enda bedre produkt. Med andre ord hjelper vi deg til en mer interessant og lønnsom hverdag.

HVA GJØR VI?

Vi er gode på regnskapsføring, lønnskjøring og bedriftsøkonomi. Dette i kombinasjon med vår systemkompetanse gjør at vi forenkler arbeidet knyttet til økonomi for våre kunder.
Dette kommer våre kunder til gode ved at de kan reduserer tid på administrasjon og få mer tid på det som virkelig skaper verdi og resultater i deres kjernevirksomhet.

Vi samarbeider best med bedrifter som har behov for god rådgivning og bygger vår organisasjon rundt kunden med rådgivning som formål.

PERSONLIG OG NÆR KONTAKT MED KUNDEN

Vi mener at forståelse for kundens forretningsmodell er avgjørende for at vi skal kunne gi de gode rådene. Det er derfor viktig for oss at vi har en tett og personlig kontakt med kundene.

I TEAM MED KUNDEN

Kjennskap til kunden er også grunnen til at vi etablerer ett team rundt alle våre kunder. Typisk har vi minimum en oppdrags/kundeansvarlig, en regnskapsfører og en lønnsansvarlig for hver kunde. Dette teamet utfyller hverandre på kunnskap, erfaring og tilstedeværelse. Derfor vil vi alltid ha en om kjenner kunden tilstede uavhengig av ferie eller lignende. Vi ser også at denne modellen skalerer i forhold til kundenes behov. Vi kan enkelt tilføre nye mennesker i teamene om det er behov for det.

HVEM ER VI?

Teamet vårt består av 28 engasjerte og dedikerte ansatte med høy faglig kompetanse.
I blant oss har vi autoriserte regnskapsførere, revisorer, systemutviklere, selgere, tidligere økonomisjefer samt medarbeidere med spisset kompetanse innen våre tjenestefelt regnskap, lønn og Microsoft Dynamics NAV.

HVOR VIL VI?

Bransjen vår er i stor endring om dagen. Systemene tar gradvis over det daglige arbeidet. Dette er endringer som vi omfavner og ser mange muligheter i. Vi skifter fokuset fra bokføring til kontroll, analyse og effektive arbeidsprosesser. Rollen til en regnskapsføren og lønnskonsulenten blir mer en blanding av controller, forretnings- og systemutvikler, fremfor den tradisjonelle bilagspuncheren.

Vi mener at vi er gode på det vi leverer i dag, men vi kan alltid blir bedre. Ved å ta i bruk moderne teknologi og utvikle våre ansatte vil vi bli mye bedre fremover. 

I samarbeid med våre søsterselskaper i Oseberggruppen vil vi utvikle tjenester og løsninger basert på Microsoft sine produkter på en måte som ingen andre regnskapsførere i Norge har mulighet til.

Vår opprinnelse

I år 2000 ble Oseberg Kompetansesenter AS stiftet som et regnskapsbyrå, konsulent- og utviklingshus med fokus på forretningssystemet Navision. I dag er Navision kjøpt eid av Microsoft og programvaren heter nå Microsoft Dymanics NAV. I løpet av disse årene har Oseberg blitt et av Norges fremste leverandører av denne løsningen. Vi har levert regnskapstjenester på denne løsningen fra dag en og er blitt godt kjent med Microsoft og deres produkter.

VÅRE SØSTERSELSKAPER

Oseberg Services AS er en del av Oseberg gruppen som i tillegg til oss består av Oseberg Solutions og Sumango. Oseberg ble etablert som ett selskap Oseberg Kompetansesenter AS i 2000. 

I 2013 ble vi skilt fra Oseberg Solutions AS (den gang Oseberg Kompetanse AS) og Oseberg Services AS ble stiftet. Dette med formål å fokusere enda mer på vår kjernekompetanse, regnskap, lønn og økonomi. Sik at vi kan hjelpe enda flere kunder å til en god og trygg drift.