Automatisering av økonomifunksjonen

Dersom du i dag skal velge nytt regnskapssystem er det viktig å tenke langsiktig. Leverandøren av økonomisystemet må derfor være fremtidsrettet og ha fokus på at så mye som mulig av dokumenthåndtering, bokføring og annet tidskrevende arbeid automatiseres og gjøre elektronisk.

Eksempler på dette kan være:

  • Automatisk mottak av inngående faktura

  • Enkel og elektronisk godkjenning av faktura

  • Automatisk betaling (Se video)

  • Automatisk bokføring av inngående faktura

  • Automatisk bokføring av utgående faktura

  • Automatisk utsendelse av purringer

  • Utgående faktura sendes elektronisk

  • Automatisk kontroll av inngående faktura mot bestilling eller varemottak