Utbytte 2018 eller 2019?

Spar+skatt+på+utbytte+2018.jpg

I Statsbudsjettet for 2019 er det varslet en økt beskatning på utbytte. I realiteten betyr dette at utbytte i 2019 vil beskattes med 31,68 prosent mot 30,59 prosent i 2018.

Ved å ta utbytte innen 31.12.18 vil du derfor ha en besparelse fremfor å vente til 2019.

Eksempel på besparelse:

Utbytte kr. 1.000.000

Beskattning ved utbytte i 2018: 305 590.-

Beskattning ved utbytte i 2018: 316 800.-

Besparelse: 316 800 – 305 900 = 11 210.-

Dersom du har tenkt på å ta utbytte i 2018 bør det derfor vedtas og gjennomføres innen 31.12.18.

I og med at regnskapsåret 2018 ennå ikke er avsluttet er det årsavslutningen for 2017 som danner grunnlaget for størrelsen på utbyttet.

Husk: Det er en generell regel om at utbytte kun kan tas ut dersom selskapet ditt har en økonomi som kan forsvare dette.

Ta gjerne kontakt med din regnskapsfører om du lurer på noe rundt dette.

Les mer om Statsbudsjettet på https://www.statsbudsjettet.no/Statsbudsjettet-2019