Skatt

Lån fra eget AS

Lån fra eget AS

I 2016 kom det endringer knyttet til lån fra selskaper til personlige aksjonærer. De nye reglene om utbyttebeskatning av aksjonærlån gjør det nødvendig at aksjonærer er påpasselige med hvilke uttak de eventuelt foretar seg fra eget selskap slik at det ikke oppstår regelbrudd. Vår fagansvarlig Morten Auen har derfor laget en oversik over hvilke regler som gjelder