8 fordeler ved outsourcing av lønnsfunksjonen

Å sette ut hele eller deler av lønnskjøringen er både lønnsomt og effektivt for de fleste små og store selskaper.

I Oseberg Services har vi en dedikert lønnsavdeling som sørger for at rett lønn utbetales til rett tid, og vi sikrer at alle rapporteringsfrister overholdes. Under har vi samlet et knippe fordeler ved outsourcing av lønnsoppgaver.

 1. Fokuser på kjernevirksomheten

Alle bedrifter har et utgangspunkt i produkter de selger til andre. Kjernevirksomheten er det arbeidet som bidrar til utvikling og lønnsomhet på disse produktene. Oppgaver i en bedrift som ikke inngår i kjernevirksomheten er forstyrrende elementer og stjeler fokus fra de inntektsgivende delene av virksomheten. Det er derfor i mange tilfeller smart å sette ut de delene av arbeidsoppgavene som ikke er den del av kjernevirksomheten. Dette er grunnen til at vi har satt ut vask av våre lokaler slik at vi kan fokusere på utvikling av våre lønnstjenester.

2. Reduserte lønns- og personalkostnader

I de fleste tilfeller er lønn en vesentlig del av kostnadene for bedriften. Outsourcing av lønns- og personaloppgaver må således veies opp mot kostnaden ved å ansette en medarbeider som kan utføre arbeidet. En tommelfingerregel anslår at en medarbeider koster bruttolønn ganget med en faktor på ca. 1.4 per år.

3. Skalerbart og fleksibelt

Ved å sette ut lønnsfunksjonen er bedriften forberedt på organisasjonsendringer – enten det innebærer vekst eller nedskalering. I Oseberg Services håndterer vi lønn for bedrifter med alt fra noen få til ansatte til flere hundre. 

4. Redusert risiko ved sykdom og ferieavvikling

Ved å outsource lønnsoppgavene kan du være helt sikker på at det alltid er tilstrekkelig kapasitet og du trenger ikke bekymre deg for utfordringer ved sykdom. ferieavvikling og permisjoner.  

5. Automatisering

I Oseberg Services har vi kompetansen og systemene som sørger for effektiv behandling av lønnsoppgaver. Du kan enkelt erstatte den tungvinte papirmølla med brukervennlig elektronisk registrering av reiseregninger, utlegg og timer - på tvers av plattformer. 

 6. Ingen investeringer i lønnssystem

Dersom din bedrift velger outsourcing kreves ingen anskaffelses- og vedlikeholdskostnader knyttet til programvare, opplæring og utstyr. Du trenger kun å forholde deg til kostnaden ved å outsource - som både er målbar og forutsigbar. 

7. Ingen kostnader til kurs og oppdateringer

Ved å delegere ansvaret til oss trenger du ikke bekymre deg for at bedriften må holde seg oppdatert på nye lover og regler. I Oseberg Services har vi alltid oppdatert kompetanse og du slipper å bruke ressurser til kurs og oppdateringer.

8. Trygghet - vi kan lønn!

I tillegg til å sikre din bedrift en trygg og sikker totalleveranse av lønnstjenester kan vi også bistå med faglige lønns- og personalspørsmål. Vi sikrer bedriften en mer forretningsorientert HR-funksjon og du har en kontaktperson å forholde deg til.   

 
Gjennomgang.jpg

Vurdere du å sette bort lønnsarbeidet ?

Ring Jon-Olaf på 48 16 95 30 for en uforpliktende prat.

eller send oss en melding på messenger:

m.me/osebergservices

Du kan også legge igjen kontaktinformasjon nedenfor så tar vi kontakt med deg.