Regler om registrering og dokumentasjon av kontantsalg

Dersom dere har kontantsalg er det veldig viktig at dere tilpasser dere de nye kravene som gjelder for slikt salg.

Hva er kontantsalg?

mobile betaling.png

Med kontantsalg menes salg av varer og tjenester der kjøpers betalingsforpliktelse overfor selger gjøres opp ved levering, uavhengig av hvilken betalingsløsning som velges.
Kontantsalgsreglene gjelder dermed uavhengig av om det betales med sedler, mynter, debetkort, kredittkort, faktureringskort, Vipps, Stripe, PayPal, gavekort, bonuspoeng, pantelapper, sjekker eller andre betalingsmidler, så lenge det er samtidighet mellom levering og oppgjør.

Salg på nett

Salg over internett eller ved oppkrav anses imidlertid aldri som kontantsalg, selv om kjøpers betalingsforpliktelse overfor selger gjøres opp ved levering. Salg over internett eller ved oppkrav må dermed alltid dokumenteres med salgsdokumenter (fakturaer) som bokføres i kundespesifikasjonen (reskontroføres).

Hva er regelen for kontantsalg fra 2019?

Hovedregelen er at bokføringspliktige skal registrere kontantsalg fortløpende i et kassasystem med produkterklæring som tilfredsstiller kravene i den nye kassasystemloven og -forskriften.

Bokføringspliktige med kontantsalg må derfor innen 1. januar 2019 anskaffe eller oppgradere til et slikt kassasystem.

Skatteetatens hjemmesider finnes en liste over kassasystemer med produkterklæring. Sjekk om ditt kassasystem er registrert på denne listen. I motsatt fall må du kontakte din leverandør for å finne ut hvilke tiltak dere eventuelt skal igangsette.

Vær oppmerksom på at det for de aller fleste bokføringspliktige med kontantsalg kreves et kassasystem med integrert kassaskuff, slik at det må velges et system som i listen er avmerket med en grønn hake i høyre kolonne.

Unntak fra regelen

Bokføringsforskriften inneholder også etter 1. januar 2019 enkelte unntak fra krav om kassasystem mv., herunder for ambulerende og sporadisk kontantsalg under 3G, kontantsalg under kr. 50.000 i året, salg fra automater og salg fra andre ubetjente salgssteder.

Et generelt unntak gjelder for bokføringspliktige som velger å utstede fullverdige kontantfakturaer/kontantnotaer i samsvar med reglene i bokføringsforskriften delkapittel 5-1 i stedet for å benytte et kassasystem med produkterklæring.

Det gjelder også særskilte bransjeregler for taxinæring, frisørvirksomhet, skjønnhetspleie, serveringssteder og veldedige og allmennyttige institusjoner og organisasjoner.

Kilde: Regnskap Norge