Arbeidstid og lønn i påsken

påskeegg.jpg

Lønn og arbeidstid i påsken

Vi opplever at en del av våre kunder er usikre om hvilke regler som gjelder for lønn og arbeid i påsken. Vi ønsker derfor å hjelpe deg slik at du kan gå inn i påsken å vite at du har gjort det rette med tanke på bemanning og lønn. 

Våre lønnskonsulenter har derfor samlet informasjonen og presentert det på en enkel måte i vår egen guide som du kan laste ned her

Regler for arbeidstid i påsken

Det er de samme reglene i påsken som på vanlige søndager.

  • I henhold til Arbeidsmiljøloven er det arbeidsfri fra kl. 18.00 alle dager før helligdag.

  • Søndagsarbeid er ikke tillatt med mindre arbeidets art gjør det nødvendig

    • Utgangspunktet for vurderingen vil være om søndagsarbeid er nødvendig av produksjonsmessige grunner eller for å dekke samfunnets eller allmennhetens behov

Eksempler på dette er for våre kunder restauranter, transport og arbeid innen helse og omsorg.

  • I virksomhet som er bundet av tariffavtale kan arbeidsgiver og arbeidstakerens tillitsvalgte inngå skriftlig avtale om arbeid på søndager og helgedager dersom det foreligger et særlig og tidsavgrenset behov for dette.

 

Reglene dag for dag

Onsdag før skjærstorsdag:

Reglene sier arbeidsfri fra kl. 18.00, men i mange bedrifter praktiseres det at man slutter tidligere, f.eks. kl. 15 eller kl. 12.

Skjærtorsdag

Arbeid er ikke tillatt med mindre arbeidets art gjør det nødvendig

Langfredag

Arbeid er ikke tillatt med mindre arbeidets art gjør det nødvendig

Påskeaften

Påskeaften er ikke en helligdag, men ifølge arbeidsmiljøloven skal det være arbeidsfri fra kl. 15.00.

1. Påskedag

Arbeid er ikke tillatt med mindre arbeidets art gjør det nødvendig

2. Påskedag

Arbeid er ikke tillatt med mindre arbeidets art gjør det nødvendig

regler for lønn i påsken

Har ansatte krav på lønn for helligdagene i påsken om man ikke jobber?

Ansatte som har fast månedslønn har krav på betalt for helligdagene i påsken. Dette fordi de karakterisert som bevegelige helligdager.

Dersom man har betalt per time får man betalt arbeidstiden man utfører og dersom man da ikke jobber disse dagene har man ikke krav på lønn for disse dagen.

Eksempel timelønn:

Christine jobber som rørlegger hos en VVS entreprenør. Hun er fast ansatt med en avtale om timelønn. Hun jobber fast på dagtid fra 7-15 mandag til fredag og skulle dermed egentlig jobbet skjærtorsdag, langfredag og 2. påskedag. Disse dagene er bedriften stengt og derfor får hun ikke betalt for disse dagene.

Eksempel fastlønn:

Dersom Christine jobber som personalsjef med samme arbeidstid, men får betalt en fast månedslønn vil hun ha krav på fri med lønn for disse dagene.