Hvordan behandle tips fra 01.01.19?

Tips.png

I statsbudsjettet for 2019 ble det foreslått et krav om at arbeidsgiver skal behandle tips som lønn. Forslaget er gjeldende fra 1.1.2019.

Regjeringen sier

“Tips er skattepliktig inntekt for mottakeren. 1. januar 2019 innføres det plikt for arbeidsgiver til å innrapportere, foreta forskuddstrekk og betale arbeidsgiveravgift av tips den ansatte mottar”
Kilde: https://www.regjeringen.no/no/dokument/lover_regler/endringer-i-regelverk-fra-1.-januar-2019/id2622810/?expand=fin

Hva betyr dette for deg, dine ansatte og din bedrift?

  • Du som leder må ha full oversikt over hva hver enkelt ansatt mottar av tips

  • Bedriften må foreta forskuddstrekk

  • Bedriften må betale arbeidsgiveravgift av beløpet.

  • Tips vil også måtte telles og dokumenteres som en del av dagsoppgjøret.

  • De ansatte må betale skatt av tipsen de mottar

 

Driver du restaurant?

Vi har lang erfaring med regnskap, lønnsføring og økonmisk rådgivning til restauranter.

 

Hvordan beregne avgiftene på tips?

 

HVordan håndtere dette i din bedrift?

Du må sørge for gode rutiner som gir deg kontroll på hvor mye hver enkelt ansatt får i tips.

Hvilke rutiner som skal gjelde hos deg er avhengig av hvilke rutiner du har i dag, og hvordan du kan få støtte i systemene deres.

Hva må du ta hensyn til i dine rutiner?

Hvordan skal du håndtere kontanter?
Noen bedrifter har sagt at de vil kreve at de ikke vil tillate tips i kontanter, men kun via elektronisk betaling. Da vil de få oversikten via dagsoppgjørsrapportene.

Hvordan skal du fordele tipsen blant de ansatte?
Ut i fra arbeidsmengde, fordelt personlig, fordelt på skiftet eller andre fordelingsnøkler

Når skal de få utbetalt tipsen?
Ukentlig eller månedlig. Det vil kreve en lønnskjøring per gang.

Skal du ta betalt for administrasjonen av dette?
Dette vil kreve mer arbeid og det vil bli dyrere for bedriften. Noen antyder at bedriften kan ta 5 % i administrasjonsgebyr for å dekke de økte kostnadene bedriften påføres som en følge av disse reglene.

Vi kan hjelpe deg å finne gode rutiner som passer din bedrift

Har du spørsmål knyttet til våre lønnstjenester så ta kontakt med oss?