Endring av forskuddsskatt for aksjeselskap

noun_tax_1480825.png

Har du fått melding om innbetaling av forskuddskatt for ditt selskap men ser at den er feil i forhold til siste års resultat. Det er mulig å endre på dette.

Hva er forskuddskatt?

Et aksjeselskap er en egen juridisk enhet og et eget skattesubjekt. Det vil si at selskapet selv er ansvarlig for innberetning og betaling av skatt. Forskuddskatten er en innbetaling av hva Skattekontoret mener selskapet skal betale i skatt.

Når skal forskuddsskatten for AS betales?

Forkuddsskatten skal betales i to like terminer i løpet av første halvår året etter inntektsåret.

Fristene er 15. februar og 15. april.

Hvis det antas at innbetalt skatt er for lavt i forhold til inntekten slik at du kan risikere restskatt, kan du innen 31. mai betale tilleggsforskudd for å slippe renter på restskatten.

Beregningsgrunnlaget

Grunnlaget for Skattetetaens beregning er siste ferdige skatteoppgjør. Det vil si at forskuddskatten som betales i 2019 blir beregnet ut i fra skatteoppgjøret 2017.

Hvorfor endre forskuddskatten?

Resultatet fra 12 måneder tilbake i tid kan være svært forskjellig fra resultatet du faktisk skal beskattes ut i fra. Dersom selskapet har dårligere resultat i 2018 enn i 2017 skal du betale mindre skatt for 2018.

Et større skattekrav kan i slike tilfeller gjøre et stort innhugg i likviditeten din og da er det fornuftig å ikke måtte betale for mye i forskuddsskatt.

Du vil jo få igjen mellomlegget til høsten men i en situasjon med presset økonomi kan vi ikke se noen grunn til å vente på disse pengene.

Når kan du endre forskuddskatten?

Du kan endre forskuddskatten frem til ca. 14 dager før siste forfall den 15. april. Vi anbefaler å gjøre det i god tid innen den første terminen den 15. februar. Normal behandlingstid er 14 dager hos Skatteetaten. Hvis man ikke rekker den fristen kan man søke om å endre andre terminen. Dette må gjøres da i god tid for rekke å få det behandlet innen den siste betalingsfristen, som er den 15. april.

Skatteetaten sier:

Du kan slippe å betale forskuddsskatten (Skattekontoret frafaller forskuddsskatten) dersom det er overveiende sannsynlig at det ikke vil bli fastsatt skatt for det aktuelle inntektsåret.

Dersom det er overveiende sannsynlig at det vil oppstå et større avvik mellom utskrevet forskuddsskatt og fastsatt skatt, kan skattekontoret endre forskuddsskatten.

  • Du må søke om reduksjon eller frafallelse av forskuddsskatt god tid før siste terminforfall.

  • Søknad om endring gjøres via søknadsskjema.

  • Søknadsskjemaet behandles på skattekontoret. Det sendes ikke ut ny melding om forskudd ved endring.

  • Når søknaden er behandlet får du en melding i innboksen i Altinn.

Du får ikke ny faktura dersom forskuddsskatten settes ned. Da endrer du beløpet selv. Tidligere tilsendte innbetalingsdetaljer og forfall gjelder fremdeles.

Settes forskuddsskatten opp, sender skatteoppkreveren ut faktura om betaling av ny/endret forskuddsskatt. Faktura sendes ut elektronisk i Altinn eller som efaktura.

Kilde: https://www.skatteetaten.no/skjema/endring-av-krav-om-forskuddsskatt-for-upersonlige-skattytere/

Hvordan endre?

Du søker om endring ved å sende inn Altinn sitt elektroniske skjema «Søknad om endring av eller krav om forskuddsskatt – upersonlig skattyter» (RF-1097)

Dette kan din regnskapsfører hjelpe deg med om du ønsker det.

 Hva om man får restskatt?

Dersom din bedrift betaler for lite i forskuddsskatt må det betales restskatt når ligningen for inntektsåret er klar på høsten. Man kan imidlertid velge å betale det som eventuelt gjenstår innen 31. mai når selvangivelsen til firmaet leveres, for å slippe forsinkelsesrenter. Hvis ikke kommer det en betalingsblankett, med renter, sammen med ligningen i oktober.