Regnskapsrevolusjonen

Regnskapsrevolusjonen

Den nye hverdagen for dagens bedriftsledere krever økt fokus på kjernevirksomheten, og at en stadig mindre del av ressursallokeringen tilfaller administrative oppgaver.