Arbeidstid på helligdagene i mai

 
norwegian-flag-2585931_1280.jpg

Det er få ting som skaper dårligere arbeidsmiljø enn uenigheter om lønn og arbeidstid. Vi opplever at en del av våre kunder er usikre om hvilke regler som gjelder for lønn og arbeid i knyttet til helligdager utover normale søndager. For å få en god oversikt må man hente informasjon fra flere kilder som Ferieloven og Arbeidsmiljøloven. 

Som rådgiver innen lønn og HR ønsker vi å hjelpe deg slik at du kan håndtere dette korrekt og slippe diskusjoner rundt dette. Derfor har våre lønningskonsulenter samlet informasjonen og presentert det på en enkel måte i vår egen guide.


Her er en oppsummering av reglene for helligdagene i mai

30. April

Reglene sier arbeidsfri fra kl. 18.00, men i mange bedrifter praktiseres det at man slutter tidligere, f.eks. kl. 15 eller kl. 12.

Arbeidstid 1. Mai

Arbeid er ikke tillatt med mindre arbeidets art gjør det nødvendig

Regelen for 1. mai er at arbeidsgiver skal betale full lønn dersom bedriften er stengt så lenge dagen ikke faller på søndager eller andre helgedager.

Forutsetning:

·         Arbeidstaker er tilsatt før 1. mai og arbeidet er av minst 30 dagers varighet.

·         Arbeidstaker skulle vært på arbeid 1.  mai dersom det ikke hadde vært høytidsdag.

16. Mai

Reglene sier arbeidsfri fra kl. 18.00, men i mange bedrifter praktiseres det at man slutter tidligere, f.eks. kl. 15 eller kl. 12.

Arbeidstid 17. Mai

Regelen for 17. Mai er at arbeidsgiver skal betale full lønn dersom bedriften er stengt så lenge dagen ikke faller på søndager eller andre helgedager.

Forutsetning:

·         Arbeidstaker er tilsatt før 17. mai og arbeidet er av minst 30 dagers varighet.

·         Arbeidstaker skulle vært på arbeid 17.  mai dersom det ikke hadde vært høytidsdag.


Arbeidstid Kristi Himmelfartsdag

I år faller Kristi Himmelfartsdag på den 10. mai. 

Dagen før Kristi Himmelfartsdag

Reglene sier arbeidsfri fra kl. 18.00, men i mange bedrifter praktiseres det at man slutter tidligere, f.eks. kl. 15 eller kl. 12.

Kristi Himmelfartsdag

Arbeid er ikke tillatt med mindre arbeidets art gjør det nødvendig

Regler for lønn for arbeid på Kristi Himmelfartsdag

Ansatte som har fast månedslønn har krav på betalt for helligdagene i påsken. Dette fordi de karakterisert som bevegelige helligdager.

Dersom man har betalt per time får man betalt arbeidstiden man utfører og dersom man da ikke jobber disse dagene har man ikke krav på lønn for disse dagen.


Arbeidstid i Pinsen

Pinsehelgen er i år i uke 20. Det vil den 20. og 21. mai. 

Pinseaften

Pinseaften er ikke en helligdag, men ifølge arbeidsmiljøloven skal det være arbeidsfri fra kl. 15.00.

1. Pinsedag

Arbeid er ikke tillatt med mindre arbeidets art gjør det nødvendig

2. Pinsedag

Arbeid er ikke tillatt med mindre arbeidets art gjør det nødvendig

Regler for lønn i Pinsen

Ansatte som har fast månedslønn har krav på betalt for helligdagene i pinsen. Dette fordi de karakterisert som bevegelige helligdager.

Dersom man har betalt per time får man betalt arbeidstiden man utfører og dersom man da ikke jobber disse dagene har man ikke krav på lønn for disse dagen.