5 tips for bedre likviditet

Det viktigste en bedrift kan gjøre er å sørge for god likviditet

Mange bedriftsledere har hatt dårlige netter hvor de har grublet på hvordan bedriften skal få betalt utgiftene sine. Dette er ingen god følelse, som vi ikke unner noen. Vi kan ikke gi deg sovepiller eller penger, men vi kan foreslå noen enkle grep som vil gjøre bedriften din bedre rustet til «dårligere tider».

Likviditet

De fleste bedrifter kommer en eller annen gang opp i situasjoner der likviditeten blir dårligere. Det kan skyldes at bedriften mister inntekter eller får ekstra kostnader i en periode. En slik situasjon kan være dramatisk for mange og noen bedrifter har ikke økonomi til å komme seg gjennom en slik periode.

Vi vet at med god planlegging og noen enkle grep kan du sørge for at du er godt rustet i slike situasjoner.

God likvidetet vil gi deg gode resultater

God likviditet handler om kontroll

1.       Sørg for å få betalt for produktet du selger

2.       Ha kontroll på kostnadene dine

Det er ikke alle som har tid eller kunnskap tiden til å sette seg inn i dette, så vi er klar over at dette for mange er en uangripelig og vanskelig prosess. Dette behøver ikke å være så vanskelig. Det gjelder å sette det i system og får det inn i de daglige rutinene. 

 Trenger du hjelp?

Vi har bistått mange bedrifter til bedre likviditet og gode resultater, og vi hjelper gjerne deg også.


Fem tiltak du kan gjøre i dag

1. Gjør det enkelt å betale til deg

Får du ikke betalt i tide, kan det tyde på at det er vanskelig å utføre betalingen til deg. Er det vanskelig å betale til deg kommer du sist i køen. 

  • Sørg for at dine faktura er oversiktlige og korrekte
    Dersom kundene dine ikke skjønner fakturaen eller mener den er feil kommer de ikke til å betale den, og mest sannsynlig gjør de ikke noe med det før du purrer på betalingen.

  • Send faktura i det formatet kunden ønsker
    I dag er det som regel PDF på e-post eller EHF. 

  • Sørg for at kunden kan betale med de betalingsmetodene de ønsker
    Ved direktebetaling bør du foretrekke betaling via kort eller mobil.

Tips!
BankAxept(kortbetaling) er den mest brukte og billigste betalingsmetoden for kontantoppgjør i Norge.

2. Send faktura raskt

Send gjerne faktura samme dag som produktet er levert.

For hver dag som går før du ber om betaling gir du kunden en ekstra dag gratis kredittid. Altfor mange benytter seg av kassekreditten for å betjene sine utgifter samtidig som de har mye utestående kundefordringer. Dette betyr i praksis at de betaler banken sin for at kundene deres skal slippe å benytte seg av sin kassekreditt. Dette er penger de aldri får tilbake og er en ren kostnad.

Tips!
Tenk slik som netthandlere gjør der du betaler ved bestilling av varene.

3. Sørg for lav kredittid

Av samme årsak som ovenfor, jo lenger kredittid du gir kundene jo mer av din kapital «låner» du ut gratis.

Tips!
Sørg for at du gir dine kunder kortere kredittid enn du har til dine leverandører.

4. Unngå tap på fordringer

Utfør kredittsjekk av nye kunder. Ser den dårlig ut så sørg for å få forhåndsbetalt for produktene dine. Det samme gjelder for eksisterende kunder som er dårlige betalere.

Husk!
Du er ikke tjent med å selge til kunder som ikke kan gjøre opp for seg

5. Kontroll på produksjonskostnader

Varer

Du får ikke betalt dine regninger med varer du har på lager. Sørg derfor for å ha nok varer til å levere innen den tidsrammen kundene forventer, men ikke mer enn nødvendig.

Tips!
La leverandøren din holde lager for deg. Ikke bestill før du har ordren.

Timer

Dersom du driver virksomhet der timeforbruk er en kostnadsdriver, f.eks. restaurant eller tjenestesalg bør du ha god kontroll på timeforbruk og timeeffektivitet.

I en restaurant betyr det at de som er på jobb har kunder å servere. Dersom det er mange ansatte på jobb i perioder med lite gjester vil du betale lønn for tid du ikke har inntjening. Dette er rent tap.