Hvordan innrapportere permisjoner?

Endringer i rapportering av permisjoner

Fra 1. januar 2018 er det kommet nye krav for rapportering av permisjoner i A-meldingen. I tillegg til varighet skal permisjonen fordeles til en av de følgende fire kategoriene

Fødselspermisjon.jpg

Permisjon med foreldrepenger

Permisjon med rett til foreldrepenger etter folketrygdlovens regler

Permisjon ved militærtjeneste

Permisjon ved pliktig eller frivillig militærtjeneste

Utdanningspermisjon

Lovfestet permisjon ved utdanning, enten lønnet eller ulønnet

Velferdspermisjon

Alle øvrige permisjoner som eksempel:

 • Svangerskapspermisjon

 • Omsorgspermisjon

 • Foreldrepermisjon utover perioden med foreldrepenger

 • Barns sykdom (egenmelding barn syk)

 • Pleie av nærstående

 • Offentlig verv

 • Religiøse høytidsdager

 • Ved sykdom utover ett år med sykepenger (AAP)

 • Permisjon ved lege eller annen behandling

 • Annen type permisjon som arbeidsgiver innvilger

Arbeidsgiverens plikter

Arbeidsgiveren har plikt til å rapportere permisjoner utover 14 dager.

Når en arbeidstaker har mange kortere permisjoner er kravet at arbeidsgiver skal rapportere dette som permisjon hvis i løpet av 12 måneder utgjør mer enn tilsammen 13 dager.

Rutiner

For en effektiv arbeidsflyt ser vi at det er viktig å ha en fast rutine for all rapportering. Dette gjelder oss rapportering til myndigheter. Regelverket for rapportering av permisjoner åpner for at at det er fullt mulig å rapporterer inn permisjonene uavhengig av lengde også de som er kortere enn 14 dager.

Vår anbefaling

Vi anbefaler at man rapporterer alle permisjoner uavhengig av lengde. Grunnen er at da har man en fast rutine for rapporter, og slipper kontrollen på antall dager i 12 måneders perioden. Med andre ord har man en fast rutine som sikrer korrekt rapportering.

Har du en regnskapsfører som håndterer    a-meldingen?

Regnskapsføreren din håndterer dette fortløpende og har kontroll på innrapporteringen via A-meldingen, men det er viktig at den som tar seg av dette for deg får beskjed. 

For at vi skal ha kontrollen på dette trenger vi som minimum følgende informasjon:

 • Beskjed om alle typer permisjoner, med eller uten lønn, og som er på hele dager til oss sammen med følgende opplysninger:

  • Type permisjon – beskriv så godt du kan

  • Permisjonsstørrelse dersom den ikke 100%

  • Varighet med fra til dato

  • Går permisjonen over flere perioder må hver periode komme frem med fra til dato