Spar tid og ressurser med digital sykemelding

Endelig kommer digital sykemelding. Vi har lenge ventet på at NAV skal ta grep for å minske administrasjonen knyttet til sykemeldinger. Dette vil spare norske bedrifter for et betydelig antall arbeidstimer.

Det er noen rutiner som må endres for å komme i gang med dette. Vi har allerede god kunnskap om prosessene og vil derfor hjelpe andre bedrifter å få en positiv effekt av digitaliseringen. Målet er å hjelpe bedrifter å redusere bruk av tid på administrasjon og frigi mer tid til å mer tid til inntektsbringende arbeid. 

Det vi ser er viktig for få en god prosess er at man har tilgang til rett sted og på riktig nivå. Dersom dette ikke er på plass vil man bruke ekstra tid og flere må involveres for at sykemeldingene kan håndteres.

Nedenfor har vi beskrevet om de viktigste elementene å ta høyde for samt forklarer litt om bakgrunnen til denne endringen.

Hvorfor digital sykemelding?

NAV har et mål om å minske administrasjonen av blankettene som benyttes i dag. Dette gjøre ved å digitaliserer en del prosesser. Et av områdene de har fokusert på er prosessen rundt sykemeldinger og sykepengesøknader. Dette innebærer at fra 15. januar 2018 måtte alle bedrifter være klare for å motta dette i Altinn. 

 

Arbeids og dataflyten

Tilgang

Det vi ser er viktig for få en god prosess er at man har tilgang til rett sted og på riktig nivå. 

Som man ser av beskrivelsen ovenfor er det to portaler en bedrift må forholde seg til for å administrere sykemeldingene. 

  1. Altinn- for daglig leder, lønnsansvarlig og HR ansvarlig

  2. NAV- personansvarlige

Altinn

Her er det kun de som skal administrere det formelle rundt sykemeldingen som trenger tilgang. Det vil si forhold som utbetaling av lønn, registrering av sykefravær i HR systemer eller lignende. Dette er det som regel daglig leder, lønnsansvarlig, HR ansvarlig eller regnskapsføreren som utfører.

NAV

Her vil de med personalansvar ha tilgang til den digitale sykemeldingen samt til søknaden om sykelønn dersom det blir aktuelt.

http://ww.nav.no/dinesykmeldte

 

Sykepengesøknaden

I digitaliseringens ånd er det automatikk hvem som får sykepengesøknaden.

  1. Er sykemeldingen innenfor arbeidsgiverperioden går sykepengesøknaden til arbeidsgiveren.

  2. Er sykemeldingen utenfor arbeidsgiverperioden, går den til NAV.

Din bedrift får kopi dersom dere forskutterer sykepenger for den ansatte. Ta kontakt med din regnskapsfører om du har spørsmål rundt dette.

Lederen får varsel fra NAV hvis den ansatte ikke har sendt inn søknaden etter 14 dager. Den ansatte kan fylle ut søknaden fra siste dag i sykmeldingen. Hvis dere eller lederen oppdager noen feil i utfyllingen, kan dere be den ansatte om å rette opp og sende søknaden på nytt.

Inntektsopplysninger

Dere må fortsatt sende inntektsopplysninger til NAV på papir, men vi vet at NAV jobber med å digitalisere dette også. Dette kommer mest sannsynlig som et ledd i digitaliseringen og utvidet bruk av a-meldingen.

 
 

TIPS:

I og med at dette har trådt i kraft bør du sjekke innboksen i Altinn dersom du mangler en sykemelding. ww.nav.no/dinesykmeldte

 
Spørsmålstegn lite.png

Vi kan hjelpe deg til en effektiv flyt

Legg igjen kontaktinformasjon så skal vi hjelpe deg!