Ny skattemelding for merverdiavgift fra 01.01.2017

ny-skattemelding_1.jpg

Fra 1. termin 2017 utgår dagens omsetningsoppgave og erstattes med skattemelding for merverdiavgift. Den viktigste nyheten er at du ikke lenger vil få faktura fra speditør eller Tolletaten på innførselsmerverdiavgift (importmoms). Dette medfører at virksomheten selv må beregne avgiftsgrunnlag og avgift ut fra opplysninger i tolldeklarasjonen. Foruten om dette skal alle varer likevel deklareres til Tolletaten, og toll og særavgift skal betales ved deklarering som i dag.

Lovendringen innebærer at regnskapsfører imøtekommer tekniske tilpasninger i regnskapssystemet. Vårt regnskapssystem SUMANGO er klar til å håndtere lovendringen og våre regnskapsførere er oppdatert på de nye reglene. For våre kunder som importerer varer innebærer lovendringen også en likviditetsgevinst, da virksomheten ikke lenger trenger å forskuddsbetale innførselsmerverdiavgiften. Uavhengig av om virksomheten importerer eller ikke vil den nye mva-meldingen se annerledes ut enn i dag, uten at det nødvendigvis vil ha noen praktisk betydning for virksomheten.

Les mer om den nye skattemeldingen her: http://bit.ly/2c9M0mt

Ta gjerne kontakt med oss dersom du har spørsmål knyttet til lovendringen.