Utvidet adgang til permittering fra 1. juli

Som et alternativ ved midlertidig nedbemanning gir dagens permitteringsregelverk arbeidsgivere anledning til å anvende 30 uker ulønnet permittering i løpet av en 18-månedersperiode. Arbeidsgiver plikter likevel å betale lønn til de ansatte de første 10 dagene av permitteringstiden.  Fra 1. juli endres dagens permitteringsregelverk og arbeidsgivere får nå en utvidet rett til permittering. Utvidelsen innebærer muligheten til ytterligere 19 uker ulønnet permittering, etter en periode med 5 nye lønnspliktdager. Det blir altså mulighet til å permittere ansatte i 52 uker.  Les mer hos infotjenester:  http://bit.ly/1toj0Lm

Som et alternativ ved midlertidig nedbemanning gir dagens permitteringsregelverk arbeidsgivere anledning til å anvende 30 uker ulønnet permittering i løpet av en 18-månedersperiode. Arbeidsgiver plikter likevel å betale lønn til de ansatte de første 10 dagene av permitteringstiden.

Fra 1. juli endres dagens permitteringsregelverk og arbeidsgivere får nå en utvidet rett til permittering. Utvidelsen innebærer muligheten til ytterligere 19 uker ulønnet permittering, etter en periode med 5 nye lønnspliktdager. Det blir altså mulighet til å permittere ansatte i 52 uker.

Les mer hos infotjenester: http://bit.ly/1toj0Lm