8 fordeler ved outsourcing av lønnsfunksjonen

Å sette ut hele eller deler av lønnskjøringen er både lønnsomt og effektivt for de fleste små og store selskaper.

I Oseberg Services har vi en dedikert lønnsavdeling som sørger for at rett lønn utbetales til rett tid, og vi sikrer at alle rapporteringsfrister overholdes. Under har vi samlet et knippe fordeler ved outsourcing av lønnsoppgaver.

 1. Fokuser på kjernevirksomheten

Alle bedrifter har et utgangspunkt i produkter de selger til andre. Kjernevirksomheten er det arbeidet som bidrar til utvikling og lønnsomhet på disse produktene. Oppgaver i en bedrift som ikke inngår i kjernevirksomheten er forstyrrende elementer og stjeler fokus fra de inntektsgivende delene av virksomheten. Det er derfor i mange tilfeller smart å sette ut de delene av arbeidsoppgavene som ikke er den del av kjernevirksomheten. Dette er grunnen til at vi har satt ut vask av våre lokaler slik at vi kan fokusere på utvikling av våre lønnstjenester.

2. Reduserte lønns- og personalkostnader

I de fleste tilfeller er lønn en vesentlig del av kostnadene for bedriften. Outsourcing av lønns- og personaloppgaver må således veies opp mot kostnaden ved å ansette en medarbeider som kan utføre arbeidet. En tommelfingerregel anslår at en medarbeider koster bruttolønn ganget med en faktor på ca. 1.4 per år.

3. Skalerbart og fleksibelt

Ved å sette ut lønnsfunksjonen er bedriften forberedt på organisasjonsendringer – enten det innebærer vekst eller nedskalering. I Oseberg Services håndterer vi lønn for bedrifter med alt fra noen få til ansatte til flere hundre. 

4. Redusert risiko ved sykdom og ferieavvikling

Ved å outsource lønnsoppgavene kan du være helt sikker på at det alltid er tilstrekkelig kapasitet og du trenger ikke bekymre deg for utfordringer ved sykdom. ferieavvikling og permisjoner.  

5. Automatisering

I Oseberg Services har vi kompetansen og systemene som sørger for effektiv behandling av lønnsoppgaver. Du kan enkelt erstatte den tungvinte papirmølla med brukervennlig elektronisk registrering av reiseregninger, utlegg og timer - på tvers av plattformer. 

 6. Ingen investeringer i lønnssystem

Dersom din bedrift velger outsourcing kreves ingen anskaffelses- og vedlikeholdskostnader knyttet til programvare, opplæring og utstyr. Du trenger kun å forholde deg til kostnaden ved å outsource - som både er målbar og forutsigbar. 

7. Ingen kostnader til kurs og oppdateringer

Ved å delegere ansvaret til oss trenger du ikke bekymre deg for at bedriften må holde seg oppdatert på nye lover og regler. I Oseberg Services har vi alltid oppdatert kompetanse og du slipper å bruke ressurser til kurs og oppdateringer.

8. Trygghet - vi kan lønn!

I tillegg til å sikre din bedrift en trygg og sikker totalleveranse av lønnstjenester kan vi også bistå med faglige lønns- og personalspørsmål. Vi sikrer bedriften en mer forretningsorientert HR-funksjon og du har en kontaktperson å forholde deg til.   

Gjennomgang.jpg

Vurdere du å sette bort lønnsarbeidet ?

Ring Jon-Olaf på 48 16 95 30 for en uforpliktende prat.

Du kan også legge igjen kontaktinformasjon nedenfor så tar vi kontakt med deg.

Sommer 2017

Sommerkveld på kontoret i Tønsberg

Sommerkveld på kontoret i Tønsberg

Vi har nå lagt et hektisk halvår bak oss. Juni og årsavslutning er spesielt travel i våre bransje, og det har du kanskje merket ut i fra mange og hyppige spørsmål fra din regnskapsfører. Derfor passer det at juli er en roligere måned med ferieavvikling for flere av oss. 

Resten av 2017 kommer til å bli travelt for oss i Oseberg Services med kunder som vokser og nye kunder på vei inn. Vi har fått flere nye kunder via anbefalinger fra eksisterende kunder. Dette tar vi som et tegn på tillit, og setter stor pris på. Dette har også ført til at vi ansetter flere om dagen både innenfor lønn og ved vårt kontor i Oslo. Vi kommer til å øke vår satsing i Oslo i løpet av sensommeren og høsten, så kjenner du noen som har behov for våre tjenester i Oslo og Akershus så be de ta kontakt med oss.

Hele regnskapsbransjen er påvirket av store endringer om dagen. Dette består stort sett i digitalisering av våre arbeidsoppgaver. Vi i Oseberg Services er glad for å være en del av et selskap som har god og tung kompetanse på dette området. Kombinasjonen av løsningen Sumango og kompetansen vi har i Oseberg vil hjelpe oss å lykkes med endringene vi nå er i gang med. Vi er overbevist om at endringene vil komme våre kunder og oss til gode i tiden fremover. Rutiner vil bli effektivisert og manuelt arbeid vil fases ut til fordel for automatiserte prosesser. Ta kontakt med din kundeansvarlige om du vil vite mer om hva vi gjør rundt dette, og om det vil påvirke dine arbeidsrutiner fremover.

Vi vil også minne om at det er en del regelendringer fra 01.07.2017, noen av disse vil mest sannsynlig gjelde deg også. Vår bransjeforening Regnskap Norge har laget en fin oversikt som du finner her: https://www.regnskapnorge.no/artikler/skatt/regelendringer-fra-1.-juli-2017/. Dersom du lurer på hvordan dette påvirker deg så ta kontakt så kan vi gå gjennom dette sammen med deg.

Med dette vil vi ønske alle våre kunder og andre samarbeidspartnere en flott sommer 2017!!