REgnskapsbyrå for handel

Handelsbedrifter er ofte presset mellom økende kundekrav, konkurranse, og produsenter over hele verden som konkurrerer om de samme kundene.
Strammere marginer og høye kostnader for overflødig lager gjør kostnadskontroll og effektivitet til viktige fokusområder. Med rett teknologien og god økonomistyring dannes grunnlaget for at man lykkes som med handel.

Kontroll

Et oppdatert og korrekt regnskap vil gi deg temperaturen på bedriftens økonomi. Du vil da tidlig få identifisert nødvendige tiltak som kreves for å nå dine mål.

Kostnadsbesparende

Med fokus på økt effektivitet i hele virksomheten med automatisering og god arbeidsflyt hjelper vi deg å redusere lager, produksjon- og distribusjonskostnader.

Økt fortjeneste

Ved fokus på omløpshastighet, svinn og korrekt pris vil du sikre at du har en fornuftig og god inntjening på alle varer.

Kundeservice

Med løsninger som gir deg en god og effektiv håndtering av kundene både med tanke på tilbud, leveranser og returhåndtering vil du kunne gi kundene god service og de vil handle av deg igjen.