Lønnskonsulenten SINE OPPGAVER

Våre lønnskonsulenter er dedikerte til sitt fag og vet hvor viktig lønn er for alle. Både med tanke på korrekt utbetaling og ikke minst rapportering til myndigheter. Dersom en bedrift ikke har kontroll på lønn og skatt kan det utløse store konsekvenser i form av bøter og dårligere resultater.

Våre lønnstjenester tjenester omfatter blant annet:

  • Lønnsutbetaling

  • Lønnslipper

  • A-melding

  • Lønnsregnskapet

  • Lønnsbudsjettering

  • Etablering av gode lønnsrutiner

  • Rapportering til offentlige etater, som NAV og Skatteetaten

  • Fraværsregistrering

  • Bistand i forbindelse med innsending og rapportering av sykefravær