Hvorfor Microsoft Dynamics NAV?

Microsoft Dynamics NAV er en kraftfull plattform. Hvis din bedrift er i utvikling vil Microsoft Dynamics NAV være en god løsning. Dette er en tilpasningsdyktig ERP-løsning som hjelper små og mellomstore bedrifter å lykkes. Forretningsløsningen samler prosesser som salg, innkjøp, drifts, regnskaps og beholdningsstyringen i et og samme system.  

For å gjøre løsningen ennå mer kraftfull har du muligheter til å kombinere Microsoft Dynamics NAV med med andre Microsoft løsninger som Office 365 og Dynamics 365. Dette gir veldig gode muligheter for samhandling. Vi ser at våre kunder har stor nytte av å kunne jobbe sammen med andre i løsningene, som for eksempel med sine kunder eller sin regnskapsfører.

Standard funksjonalitet i Microsoft Dynamics NAV

 • Regnskap og finans

 • Prosjektstyring

 • Lager

 • Logisitik

 • Produksjon

 • Skybasert

 • Driftes i Microsoft Azure

Skybasert-Sumango-regnskapstjeneste.png

Jobb slik du vil

Microsoft Dynamics NAV er skybasert og fungerer på samme måte som Microsoft Office- verktøyene du allerede bruker. 

Plattformen sørger for en sømløs samhandling med Dynamics, Outlook, Word og Excel slik at du kan fullføre oppgavene der det egner seg best og når det passer deg best.

Microsoft Dynamics NAV fungerer på iOS-, Android- og Windows-plattformer, noe som sørger for en mer enhetlig og sikrere brukeropplevelse på tvers av stasjonære, bærbare og mobile enheter.

På denne måten kan du få jobben gjort uansett hvor du trenger å gjøre arbeidet.

Fornuftige priser

Microsoft Dynamics NAV er en løsning hvor tilgangen er styrt utfra den enkelte bruker sitt behov. Dette betyr at du innenfor visse rammer kan styre lisenskostnadene ut fra behovene dine.

Månedsprisene variere fra kr. 150 .- for den enkleste brukeren til kr. 1000 per bruker per måned avhengig av hvilken arbeidsoppgaver brukeren skal løse. En standardbruker ligger på kr. 650 per måned. Dette betyr at Microsoft Dynamics NAV i skyen er fornuftig priset i forhold til andre ERP løsninger i markedet.

 

Norges beste regnskapsfører PÅ Microsoft Dynamics NAV

Vi er stolte av at vi er en del Oseberg en av Norges fremste kunnskapsbedrifter på Microsoft Dynamics NAV.  Siden år 2000 har vi opparbeidet oss god erfaring på Microsoft Dynamics NAV. Vi i Oseberg Services AS har spesialisert oss på regnskapsføring og økonomifunksjonen i løsningen. 250 av våre kunder føres i Microsoft Dynamics NAV.  Vi tørr derfor påstå at vi har noen av Norges beste regnskapsførere på Microsoft Dynamics NAV.

Uavhengig av partner hos Microsoft

Vi har mange kunder der vi bistår med regnskapsførsel i deres løsninger satt opp av forskjellige Microsoftpartnere, både norske og utenlandske. 

Deler erfaringer

Microsoft Dynamics NAV er som alle andre ERP løsninger mulig å tilpasse på utallige måter. I og med at vi jobber med mange partnere av Microsoft på løsningen har vi opparbeidet oss både gode og dårlige erfaringer. Dette drar våre kunder nytte av ved at vi kan bistå deres partnere med våre erfaringer. Dermed får våre kunder to partnere som utfyller hverandre godt.

Vår ekspertise på finans gjør at vi kan bistå mange med oppsettet av denne delen av løsningen slik at arbeidsprosessene blir så effektive som mulige.

Norske partnere vi jobber med

 
 
Sumango-Moderne arbeidsplassen-Microsoft.jpg

Oseberg Services sine tjenester i Microsoft Dynamics NAV

Vi har jobbet med forretningsløsningen i over 18 år og kan tilby et bredt spekter av tjenester. 

 • Regnskapsføring

 • Løsningsdesign for finans og økonomi

 • Hjelpe deg å finne en god dataflyt som er hensiktsmessig med tanke på dine arbeidsprosesser

 • Rådgivning om konfigurasjon

 • Rådgivning om 3. parts plugin eller tilleggsprogrammer

 

Ønsker du mer informasjon om hva vi kan tilby? 

Ring Jon-Olaf på 48 16 95 30 for en prat om løsningen og våre tjenester

Ring Jon-Olaf på 48 16 95 30 for en prat om løsningen og våre tjenester