Linda - team lønn 2.png

VI KAN HJELPE DEG MED LØNN!

Lønn er enkelt når det ikke er avvik, men kan være veldig komplisert når avvikene oppstår. Du må være sikker på at du vet hva du gjør når avvikene oppstår.

Vår erfaring tilsier at etterhvert som en bedrift blir større øker behovet for en profesjonell og sikker behandling av lønn da avvikene øker i takt med størrelsen på bedriften.

Vi tør påstå følgende

 • Du synes det er tungt å rapportere til myndighetene

 • Din bedrift bruker for mye tid og ressurser på administrasjon og andre oppgaver, som ikke er inntektsbringende.

 • Rot med lønn og ferie er en direkte årsak til dårlig motivasjon og arbeidsglede.

 • Du har en dårlig følelse når du er usikker på om de ansatte ikke får korrekt lønn.

Dette er noe av det vårt lønnsteam ønsker at du ikke skal føle eller oppleve som kunde av oss.

Er du usikker på hvordan du skal håndtere lønnsfunksjonen i din bedrift?

hVorfor sette ut lønn til oss?

ordsky lønn grey.png

Ved å sette ut lønnsarbeidet til proffesjonelle kan du være sikker på at arbeidet alltid blir utført i henhold til de lover og regler som gjelder både internt hos dere, men også i forhold til de norske myndighetene.

Vi er klar over at mange ledere synes at kommunikasjon med NAV og andre instanser kan virke tunge og vanskelige. Derfor har vi spesialisert oss og har full kontroll på skjema og prosedyrer, som må følges i kommunikasjonen med blant andre NAV.

Våre fagansvarlige sørger for at alle ansatte i lønnsteamet får den kursingen de trenger for å holde seg oppdatert med og dermed kan videreføre denne kunnskapen til deg og din bedrift.Dette løser vi for deg og din bedrift

Kalkulator Ikon.png

Lønnsutbetaling

 • Betaling og kontroll av

  • Lønn

  • Styrehonorarer

  • Bonuser

  • Timelønn

  • Overtid

 • Overføring bank

 • Distribusjon av lønnslipper

 • Trekk i henhold til krav fra myndigheter og fagforeninger

  • Påleggs- og inkassotrekk

  • Fagforeningskontigent

 • Trekk i henhold til din bedrift sine tariffer og interne rutiner

 • Føring og kontroll på lønnsregnskapet

 • Overføring av regskapsfil til regnskapet

Feriepenger_rgb 2.png

Rapportering

 • Naturalytelser

  • Forsikringer

  • Firmabil/ Fri bil

  • Dekt telefon og/eller bredbånd

  • Dekning av trening

  • Fri avis

 • Bistand i forbindelse med innsending og rapportering av sykefravær

 • Digital rapportering av pensjon

  • Beregning av arbeidsgiveravgift på pensjon og refusjon

ikon_sykemelding_rgb 2.png

Fravær

 • Fraværsregistrering

 • Sykefraværsregistrering

 • Permisjonsregistrering

 • Kontroll og oversikt over feriedager for dine ansatte

 • Etablering av gode lønnsrutiner

 

Andre Tjenester vi utfører utenom våre standardoppdrag:

 • Rådgivning rundt valg av systemer

 • Behandling av sykemeldinger

 • HR tjenester

 • Bistand med internrapporter

 • Utlegg- og reiseregninger

 • Rapportering SSB

 • Avstemming av lønn

 • Årsavslutning og selvangivelse

 • Elektronisk oppdatering av pensjonsopplysninger til forsikringsselskap

Hva koster lønnstjenestene?

Liten

Fra kr. 1990.- per måned

Prisen inkluderer:

 • Lønnskjøring opptil 5 ansatte

 • A-melding

 • Terminoppgaver

 • Årsoppgave

Mellomstor

Fra kr. 4990 per måned

Prisen inkluderer:

 • Lønnskjøring opptil 5 -10 ansatte

 • A-melding

 • Terminoppgaver

 • Årsoppgave

 • Tilgang til elektronisk reiseregning for alle ansatte

Enterprise

Fra kr. 9990 per måned

Prisen inkluderer:

 • Lønnskjøring fra 10 ansatte og oppover

 • A-melding

 • Terminoppgaver

 • Årsoppgave

 • Tilgang til elektronisk reiseregning for alle ansatte

 • Fast gjennomgang med en av våre lønnskonsulenter

Ring Jon-Olaf på 48169530 så finner han en eksakt pris til deg

VAnlige spørsmål knyttet til lønnstjenestene?

Hva gjør jeg hvis det er noe feil på lønnsslippene?

All informasjon på lønnsslippen og utbetalingen din er basert på informasjon fra deg og din bedrift. Vi kan ikke gjøre noe med det, men dersom det er feil må det rettes opp til neste lønnskjøring.

Den raskeste måten å få rettet opp i dette på, er å kontakte din lønnskonsulent og informere om korrekt informasjon så sørger vi for at det blir rett neste gang.

Hva gjør jeg hvis det er noe feil på lønnsutbetalingene?

Dersom alle rutiner blir fulgt skal ikke dette skje.

All informasjon vi får om lønnsgrunnlaget er basert på informasjon fra deg og din bedrift. Er det feil i dette grunnlaget vil det bli feil på utbetalingen også. Vi kan isåfall ta en ekstra lønnskjøring slik at det blir korrekt eller vi kan rette det opp på neste lønnskjøring.

Den raskeste måten å få rettet opp i dette på, er å kontakte din lønnskonsulent og informere om korrekt informasjon så sørger vi for at det blir rett neste gang.

HVORDAN KOMMER VI I GANG MED LØNNSKJØRING?

I de aller fleste tilfeller kan vi ta over lønnskjøringen fra neste måneds lønnskjøring. Dette kommer av at systemene som benyttes som regel er enkle å hente data fra eller å ta i bruk og da gjenstår kun en innføring av rutinene.

OPPGAVER SOM MÅ GJØRE FØR OPPSTART

 • En gjennomgang av dine rutiner for lønnskjøring

  • Tidspunkter og frister

  • Hvordan får vi tilgang til lønnsgrunnlaget?

  • Hvordan håndteres reiseregninger og utlegg

 • Få en oversikt over alle ansatte og deres avtaler

Kan vi benytte systemet vi har i dag?

Ja, du kan benytte systemet du har i dag, men vi anbefaler at du benytter Huldt & Lillevik fra oss. Da slipper du lisens og driftsutgifter på ditt system og vi slipper utfordringer med tilgang og lignende.

Alternativ 1: Vi fører i vår Huldt & Lillevik løsning

 • Vi får en excel eller .csv fil med all informasjon fra dagens system som importeres i Huldt & Lillevik

 • Benytter dere Huldt & Lillevik i dag flyttes deres database i sin helhet inn i vår løsning slik at dere beholder all historikk

Alternativ 2: Vi fører i deres lønnssystem

 • Vi får tilgang til lønnssystemet deres

 • Vi får en innføring i oppsett og system