LØnnstjenestene VI utfører
for deg og din bedrift

Kalkulator Ikon.png

Lønnsutbetaling

 • Betaling og kontroll av

  • Lønn

  • Styrehonorarer

  • Bonuser

  • Timelønn

  • Overtid

 • Overføring til bank for betaling

 • Distribusjon av lønnslipper

 • Trekk i henhold til krav fra myndigheter og fagforeninger

  • Påleggs- og inkassotrekk

  • Fagforeningskontigent

 • Trekk i henhold til din bedrift sine tariffer og interne rutiner

 • Føring og kontroll på lønnsregnskapet

 • Overføring av data til regnskapet via en lønnsfil

Feriepenger_rgb 2.png

Rapportering

 • Rapportering av dine lønnskostnader

 • Naturalytelser

  • Forsikringer

  • Firmabil/ Fri bil

  • Dekt telefon og/eller bredbånd

  • Dekning av trening

  • Fri avis

 • Bistand i forbindelse med innsending og rapportering av sykefravær

 • Digital rapportering av pensjon

  • Beregning av arbeidsgiveravgift på pensjon og refusjon

ikon_sykemelding_rgb 2.png

Fravær

 • Fraværsregistrering

 • Sykefraværsregistrering

 • Permisjonsregistrering

 • Kontroll og oversikt over feriedager for dine ansatte

 • Etablering av gode lønnsrutiner

Andre Tjenester vi utfører utenom våre standardoppdrag:

 • Rådgivning rundt valg av systemer

 • Behandling av sykemeldinger

 • HR tjenester

 • Bistand med internrapporter

 • Utlegg- og reiseregninger

 • Rapportering SSB

 • Avstemming av lønn

 • Årsavslutning og selvangivelse

 • Elektronisk oppdatering av pensjonsopplysninger til forsikringsselskap

Hva koster en
lønnstjeneste?

Pris på lønnsoppdrag er av avhengig av hvor mange ansatte du har i din bedrift og hvor mange av våre tjenester du trenger. Vi skreddersyr derfor en pakke til deg slik at den passer for din bedrift og deres struktur.
I utgangspunktet betaler du per lønnslipp per lønnskjøring samt for en grunnpakke som gir deg et sett med avtalte tjenester til en fast pris.

Vi har basert på vår erfaring om hva man trenger av tjenester etter størrelsen på bedriften satt opp eksempler på tjenestepakker og priser.

For deg som gjør mye selv!

ikon_lønn-til-rett-tid_3.png

Basis

Passer for deg med 1- 10 ansatte med lite endringer fra gang til gang

Fra kr. 1 990.- per måned

Tjenesten inkluderer:

-A-melding

-Terminoppgaver

- Årsoppgave

- Systemlisenser Huldt & Lillevik

For deg som ønsker god kontroll!

Feriepenger_rgb.png

Medium

Ideelt for deg med 10 - 20 ansatte og har en enkel lønnsføring

Fra kr. 4 390 per måned

Priseksempelet inkluderer

- Grunnpakke
- 1 lønnskjøring per måned

Grunnpakken i dette eksempelet består av:

A-melding

-Terminoppgaver

-Årsoppgave

-Fraværsregistrering

-Systemlisenser for Huldt & Lillevik

- Tilgang til elektronisk reiseregning for alle ansatte

Priser i dette eksempelet:
Grunnpakken kr. 2990 per måned

Pris per lønnslipp kr. 140 per lønnskjøring

For deg som ønsker mer tid til virksomheten din!

ikon_fagmiljø_rgb_326_197.png

Enterprise

Perfekt for deg med 20 eller flere ansatte og trenger råd og veiledning

Fra kr. 7 490 per måned

Priseksempelet inkluderer

- Grunnpakke
- 1 lønnskjøring per måned

Grunnpakken i dette eksempelet består av:

- A-melding

- Terminoppgaver

- Årsoppgave

- Fraværsregistrering

- Systemlisenser for Huldt & Lillevik

- Tilgang til elektronisk reiseregning for alle ansatte

- Fast gjennomgang med en av våre lønnskonsulenter

Priser i dette eksempelet:
Grunnpakken kr. 4990 per måned

Pris per lønnslipp kr. 125 per lønnskjøring

VAnlige spørsmål knyttet til lønnstjenestene?

Hva gjør jeg hvis det er noe feil på lønnsslippene?

All informasjon på lønnsslippen og utbetalingen din er basert på informasjon fra deg og din bedrift. Vi kan ikke gjøre noe med det, men dersom det er feil må det rettes opp til neste lønnskjøring.

Den raskeste måten å få rettet opp i dette på, er å kontakte din lønnskonsulent og informere om korrekt informasjon så sørger vi for at det blir rett neste gang.

Hva gjør jeg hvis det er noe feil på lønnsutbetalingene?

Dersom alle rutiner blir fulgt skal ikke dette skje.

All informasjon vi får om lønnsgrunnlaget er basert på informasjon fra deg og din bedrift. Er det feil i dette grunnlaget vil det bli feil på utbetalingen også. Vi kan isåfall ta en ekstra lønnskjøring slik at det blir korrekt eller vi kan rette det opp på neste lønnskjøring.

Den raskeste måten å få rettet opp i dette på, er å kontakte din lønnskonsulent og informere om korrekt informasjon så sørger vi for at det blir rett neste gang.

HVORDAN KOMMER VI I GANG MED LØNNSKJØRING?

I de aller fleste tilfeller kan vi ta over lønnskjøringen fra neste måneds lønnskjøring. Dette kommer av at systemene som benyttes som regel er enkle å hente data fra eller å ta i bruk og da gjenstår kun en innføring av rutinene.

OPPGAVER SOM MÅ GJØRE FØR OPPSTART

 • En gjennomgang av dine rutiner for lønnskjøring

  • Tidspunkter og frister

  • Hvordan får vi tilgang til lønnsgrunnlaget?

  • Hvordan håndteres reiseregninger og utlegg

 • Få en oversikt over alle ansatte og deres avtaler

Kan vi benytte systemet vi har i dag?

Ja, du kan benytte systemet du har i dag, men vi anbefaler at du benytter Huldt & Lillevik fra oss. Da slipper du lisens og driftsutgifter på ditt system og vi slipper utfordringer med tilgang og lignende.

Alternativ 1: Vi fører i vår Huldt & Lillevik løsning

 • Vi får en excel eller .csv fil med all informasjon fra dagens system som importeres i Huldt & Lillevik

 • Benytter dere Huldt & Lillevik i dag flyttes deres database i sin helhet inn i vår løsning slik at dere beholder all historikk

Alternativ 2: Vi fører i deres lønnssystem

 • Vi får tilgang til lønnssystemet deres

 • Vi får en innføring i oppsett og system

Les mer om lønnsfaget her