Hvordan overleve i dagens varehandel?

I dagens varehandel er ofte kundeservice og pris de viktigste parameterne for suksess. Kundeservice fordi det tiltrekker kunder og øker handlekurven hos de eksisterende/returnerende kundene. Prisen du får på varene du selger er avgjørende for om du tjener penger eller ikke.

Vi mener at for at du skal kunne ha konkurransedyktige priser, god inntjening på varene du selger og yte god kundeservice må du ha gode systemer, effektive rutiner og dyktige samarbeidspartnere.

Prissetting

Når du skal prise dine varer kan det ofte være vanskelig å sette riktig pris. Grunnen til dette er at dine krav til inntjening ikke alltid kan oppfylles på grunn av forhold du ikke kan påvirke i noen stor grad. Dette er ofte

 • Konkurrenters prissetting

Hvordan dine konkurrenter priser tilsvarende varer er med på å påvirke kundens forventning til priser og dermed vil din prissetting bli påvirket av dette.

 • Leverandørene sine priser

Leverandørene har sine krav til hva de skal ha for varene de selger til deg som gjør at du må ta hensyn til din inntjening på dine produkter.

Med andre ord kan du ikke selv ta full kontroll på prising av varene du selger. Du må derfor finne andre områder å konkurrere på.

Hvorfor fokusere på kundeservice?

Vi mener at god kundebehandling og kvalitet alltid vil lønne seg. De som fokuserer på disse områdene samtidig som de har kontroll på økonomien vil lykkes og nå sine mål.

1. En god kunde handler for mer enn en ny kunde

Det finnes også mange undersøkelser som viser at en kunde som har handlet av deg før har en større handlekurv enn førstegangskjøperen

 • Lojale kunder er verdt opptil 10 ganger mer enn deres første kjøp.

 • Det er 60–70 prosent sannsynlighet for at en tidligere kunde handler av deg på nytt dersom du yter god service og produktet innfrir kjøperens forventninger.

Kundeopplevelse.png

2. Ryktene går

 • Kundeanbefalinger har 2,5 ganger mer effekt enn andre referanser

 • 35 % av alle fornøyde kunder vil dele sine erfaringer med andre

 • 21 % av alle misfornøyde kunder vil dele sine erfaringer med andre

Kilde: Genesys State of Customer Experience research (2018)

Disse tallene understreker hvor viktig det er å ha fornøyde kunder som anbefaler dine produkter videre til andre.

3. Det er dyrt å hente nye kunder

Det finnes utallige undersøkelser som viser at det koster deg mye mer å hente en ny kunde enn å beholde en gammel. Noen hevder at å få en ny kunde koster fem ganger mer enn å beholde en gammel, og vi tror ikke de er så langt fra sannheten.

Oppsummert mener vi at effekten av å ha systemer og samarbeidspartnere som støtter deg i å gi kundene dine gode opplevelser er veldig viktig for at du skal lykkes fremover.

REgnskap for kremmere

Din arbeidsdag består av å yte kundeservice ved å leverer varene dine til rett tid, rett pris og rett sted. Din lidenskap ligger i produktforståelse og ekspertise inne ditt sortiment. 

Du lever av fornøyde kunder og må derfor levere gode produkter til avtalt tid og kostnad.

Dette er vi klar over og derfor tilbyr vi deg og din bedrift en regnskapstjeneste som innebærer at du kan bruke tiden din på dine produkter og kunder. Det er kundeservicen du yter som er det viktigste for deg og dine kunder.

Vi yter kundeservice innen økonomi, regnskap og lønnstjenester. Vi bistår deg slik at du alltid har kontroll på økonomien og kan fokusere på dine kunder. 

Trygg drift av din bedrift

Regnskap er for mange et nødvendig onde, som ikke generer inntekter og stjeler dyrebar tid fra de oppgavene som skaper inntekter. Vi sørger for effektiv og nøyaktig regnskapsføring, som vil gi deg en god innsikt i bedriftens økonomi og hvordan du kan bedre dine resultater. Vårt mål er å å hjelpe våre kunder til en trygg drift samtidig som de når målene sine.

Vi hjelper deg å følge de frister, lover og reglene som finnes for rapportering til myndigheter. Dette kan være utarbeidelse av årsoppgjør, rapportering av skattetrekk, mva, a-melding, feriepenger eller lignende.

Rett vare til rett kunde til rett tid

Gjennom vårt system Sumango og våre tjenester hjelper vi deg å få en god vareflyt fra innkjøp hos dine leverandører til salg til dine kunder. Logistikk er veldig viktig i dagens varehandel. I et presset marked er en effektiv logistikk veldig viktig for å holde kostnadene nede. I tillegg er kombinasjonen av god logistikk og gode produkter veldig viktig for ditt rykte i markedet.

Sumango for handel 

Med vår løsning Sumango får du følgende funksjonaliet

 • Varelager

  • Inngående varer

  • Varelager

  • Utgående varer

  • Varetelling

 • Fakturering til kunder

 • Leverandørkontroll

  • Bestilling

   • Automatisk bestillingsforslag

   • Elektronisk bestilling til leverandør

   • Elektronisk varemottak

   • Elektronisk flyt og godkjenning av inngående faktura

   • Direkte betaling av faktura fra Sumango

  • Returhåndte

   • Svinn

   • Retur

Personvernserklæring
www.osebergservices.no/personvern