Samtykke i henhold til GDPR

For å overholde den nye datavernloven trenger vi din bekreftelse på at det fortsatt er greit at vi sender informasjon om nyheter, tips og vi mener du kan ha nytte av for i din drift. 

Bekreft nedenfor med din e-postadresse om du fortsatt ønsker å motta generell informasjon fra oss.

Vi vil forsatt sende deg informasjon som direkte angår ditt kundeforhold og vår leveranse til deg.