Businessmastering AS

Businessmastering ble grunnlagt i 2005. De tilbyr både verktøy og metoder. Businessmastering as eies av de ansatte.

Selskapet legger sten på sten og i 2015 og 2016 nådde selskapet flere milepæler: Metoden og boken Medarbeiderkoden (Fagbokforlaget) ble lansert i mars 2015. Konseptet og boken Medarbeidersamtalen 2.0 ble lansert høsten 2016. Begge konseptene har allerede stor utbredelse. I 2017 kom Vigdis Austrheim inn i selskapet både på eiersiden og i ledelsen av selskapet, og dette medfører økt innovasjon og utviklingstakt i businessmastering.

Visjon:
Et kjølevann av attraktive arbeidsplasser.

Misjon:
Vi er så tilstede i våre kunders behov at kunden blir takknemlig for å kjenne oss. Det er vårt viktigste løfte/mål.

Vår arbeidsform:

Vi og våre kunder LÆRER SAMMEN, og businessmastering kunder er tilfreds med at vi er så konkrete og praktiske i vår tilnærming. Da skaper vi varig endring – altså læring! Ledelse handler om å anstrenge seg i å forstå den enkelte, både personlighet, motiver og drømmer.

Vi skal bidra signifikant til ansvarliggjøring, myndiggjøring og modiggjøring – i kulturer preget og bygget på dialog og forløsende spørsmål.