Back to All Events

Innrapportering av betalinger til selvstendig næringsdrivende

Innrapportering av oppgaver over betalinger til selvstendig næringsdrivende. benyttes av alle næringsdrivende oppdragsgivere som har kjøpt tjenester fra selvstendig næringsdrivende uten fast forretningssted i inntektsåret og som omfattes av opplysningsplikten

Benytt skjema RF 1321

 

Later Event: March 5
A- melding