VI UTVIKLER OSS

For en del år siden innså vi i Oseberg Services at bransjen vår kom til å endre seg markant. Vi kan i grove trekk dele årsakene til dette i to områder.

  1. Endringer hos oss mennesker
  2. Endringer i våre verktøy. 

Disse to områdene kan ikke sees på isolert da de påvirker hverandre, men for å forenkle dette har vi har valgt å fokusere på dem hver for seg.

Mennesketyper i fremtidens regnskapsbyrå

Personene som har kommet inn i arbeidslivet de siste 5 - 10 årene er vokst opp i en verden der informasjon er tilgjengelig på en annen måte enn tidligere. Tilgangen til data er via våre enheter og da spesielt smarttelefoner har satt en ny standard for hvordan informasjon deles. Forventningen er at man skal få svar umiddelbart.

Datadrevet samarbeid

Mennesker som er vokst opp med smarttelefoner har en forventning om at man skal kunne finne informasjon selv og når man ønsker det. Det vil i mange tilfeller si umiddelbart. Disse forventningene må vi som tjenestetilbydere møte i hverdagen med våre kunder.
De tar det som en selvfølge at bilagsføringen skjer automatisk og at systemene tar seg av mye av arbeidet.

Våre kunder tar det for gitt at det bare er en sannhet og det er den de har tilgang til. Dermed må regnskapsfører og kunde ha tilgang til de samme data. Det er det som er grunnlaget for den god rådgivning fra oss som regnskapsfører.

Dette er krav som gjelder både for kunder og for ansatte. Dersom man i tiden fremover ønsker å være en attraktiv arbeidsgiver og leverandør må man kunne tilfredsstille nye arbeidstagere og kunder på disse områdene. 

Vi utvikler oss videre

Dette betyr at vi som regnskapsbyrå må omstille oss og tenke for å møte nye krav og forventninger.

Vi ser at vi har mye å lære og at den teknologiske utviklingen ikke vil stoppe opp, men heller akselerer ytterligere. Utviklingen handler vel så mye om å utvikle vår evne til å endre oss, som å gjennomføre endringene vi ser er nødvendig i dag. Vi må finne metoder som tar vare på menneskene rundt oss samtidig som vi møter forventningene fra kunder og fremtidens kolleger. 

Teknologisk utvikling

Systemene som benyttes i dag og som kommer i fremtiden muliggjør en mye mer effektiv behandling av data, i vårt tilfelle økonomiske data. Dette skyldes i stor grad at systemene prater bedre med hverandre slik at man slipper å manuelt legge inn de samme data i forskjellige systemer. Det manuelle arbeidet har vært, og er dessverre fortsatt, hverdagen til mange regnskapsførere over hele verden. 

Deling av data på tvers av systemer gir også store muligheter til å automatisere rapportering og analyser. Et eksempel vi tror vil bli fullt ut automatisert er offentlig rapportering.

Det tekniske plattformen

I en fremtid hvor den teknologiske utviklingen vil eskalere i hastighet er vi helt avhengige av en optimal plattform. Vi benytter derfor plattformene og systemene til Microsoft – en av de største driverne og premissleverandøren for teknologisk utvikling. Med en systemplattform fra fra Microsoft er vi trygge på at vi til enhver tid kan tilby våre kunder det siste innen optimal databehandling og samhandling.