Velkommen TIl Oseberg Services sin blogg

Vi skriver saker som omhandler det å drive en bedrift på en trygg og forsvarlig måte. Tema er innenfor våre kjerneområder bedriftsøkonomi, regnskap og lønn. I tillegg har vi et sterkt fokus på hvordan man kan oppnå bedre resultater gjennom god utnyttelse av kunnskapen som bedrifter besitter i kombinasjon med smarte IT løsninger og gode rutiner. 

Vi ønsker at bloggen vår skal kunne gi svar på spørsmål og tips til hvordan du kan løse problemstillinger i din hverdag. Utgangspunktet vårt er problemstillinger som vi hjelper våre kunder med.