Aase Lise Sondresen.jpg

Aase Lise Sondresen
Autorisert regnskapsfører

Mobil: + 47 922 91 208
E-mail: als@oseberg.no

Anette Skatvedt

Anette Skatvedt
Autorisert regnskapsfører
(i fødselspermisjon :-) )
Mobil: + 47 932 03 997
E-mail: ask@oseberg.no

Anette Jensen Stange

Annette Jensen Stange
Lønnsmedarbeider

Mobil: + 47 472 53 185
E-mail: ajs@oseberg.no

Bjørn Skatvedt

Bjørn Skatvedt
Strategisk rådgiver

Mobil: + 47 982 19 990
E-mail: bsk@oseberg.no

 
Cecilie Nikodemussen

Cecilie Nikodemussen
Autorisert regnskapsfører
Mobil: + 47 928 44 211
E-mail: cni@oseberg.no

Christoffer Sand

Christoffer Sand
Regnskapsfører
Mobil: + 47 479 64 092
E-mail: csa@oseberg.no

Ellen Kristina Møystad

Ellen Kristina Møystad
Autorisert regnskapsfører
Mobil: + 47 948 63 007
E-mail: ekm@oseberg.no

Frank Lindsøe.jpg

Frank Lindsøe
Teamleder Lønn

Mobil: + 47 913 47 213
E-mail: fli@oseberg.no

 
guttorm hovland.jpg

Guttorm Hovland
Autorisert regnskapsfører
Mobil: + 47 916 93 747
E-mail: gho@oseberg.no

Helene Almquist

Helene Almquist
Regnskapsfører
Mobil: + 47 928 21 274
E-mail: hal@oseberg.no

Inger Lise Fristad

Inger Lise Fristad
Lønnsmedarbeider
Mobil: + 47 938 36 240
E-mail: ilf@oseberg.no

Iris Karstensen-Oseberg Services AS.jpg

Iris Jeanette Karstensen
Regnskapsfører

Mobil: + 47 908 73 356
E-mail: ijk@oseberg.no

 
Jeanette Sande

Jeanett Sande
Autorisert regnskapsfører
Mobil: + 47 911 90 311
E-mail: jsa@oseberg.no

Jon-Olaf Sanne.jpg

Jon-Olaf Sanne
Salgs - og markedsansvarlig
Mobil: + 47 481 69 530
E-mail: jos@oseberg.no

Jørgen Ingwersen

Jørgen B. Ingwersen
Manager Oslo
Mobil: + 47 977 33 122
E-mail: jin@oseberg.no

Lars Pettersen

Lars Pettersen
Daglig leder
Mobil: + 47 924 85 971
E-mail: lpe@oseberg.no

 
Kristin Skavern Guldbrandsøy

Kristin Skavern Gulbrandsøy
Lønn
Mobil: + 47 909 49 429
E-mail: ksg@oseberg.no

 Lena Rødli
Regnskapsfører
Mobil: 
E-mail: lro@oseberg.no

Lene Sørvik

Lene Sørvik
Fagkonsulent
Mobil: + 47 450 27 217
E-mail: les@oseberg.no

Lene Kristin Bårdseth

Lene Kristin Bårdseth
Regnskapsfører
Mobil: + 47 976 81 333
E-mail: lkb@oseberg.no

 
Linda Tyssø Mathisen.jpg

Linda Tyssø Mathisen
Lønnsmedarbeider

Mobil: + 47 458 48 551
E-mail: ltm@oseberg.no

Maja Bye Børvik

Maja Bye Børvik
Regnskapsfører
Mobil: + 47 915 82 853
E-mail: mbb@oseberg.no

 

Marit Salin

Marit Sahlin
Regnskapsfører
Mobil: + 47 982 91 892
E-mail: msa@oseberg.no

Morten Auen

Morten Auen
Fagansvarlig
Mobil: + 47 459 56 309
E-mail: mau@oseberg.no

 
Olav Høgetveit.jpg

Olav Høgetveit
Autorisert regnskapsfører
Mobil: + 47 412 65 022
E-mail: oho@oseberg.no

Pia Schneider Algrøy

Pia Schneider Algrøy
Regnskapsfører (i fødselspermisjon :-) )
Mobil: + 47 916 88 300
E-mail: psc@oseberg.no

Pia Elisabeth Hansen

Pia Elisabeth Hansen
Regnskapsfører
Mobil: + 47 936 91 093
E-mail: pha@oseberg.no

Vibeke Davidsen
Autorisert regnskapsfører
Mobil: + 47 970 22 255
E-mail: vda@oseberg.no

 

 
Øyvind Flåten Johannesen.jpg

Øyvind Flåten Johannesen
Regnskapsfører

Mobil: + 47 977 18 885
E-mail: ofj@oseberg.no